Testrubrik

Testrubrik

“Beslutsfattandet hos politik och myndigheter går fortare och är mer integrerat än någonsin. Det gäller att veta var man ska börja nysta. Oavsett om det är i Europaparlamentet eller i den kommunala parkförvaltningen.”

– Håkan Jonsson, EU-expert

Testrubrik 2

Testrubrik 2

”Årsredovisningens värde är större än själva produkten. Görs presentationen riktigt bra, utgör den företagets kommunikationsplattform.”

–Maria Hanell Mårtensson

Testrubrik 3

Testrubrik 3

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga förtroendefulla relationer genom insikter som inspirerar, strategisk rådgivning och operativt genomförande.”

–Johan Ramsten, Managing Partner

Kapitalmarknaden ställer allt högre krav på börsnoterade bolag att redogöra för sitt strategiska hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrelaterad data, mål och måluppfyllnad är …

Only 10 percent of the largest European companies are being transparent about responsible tax management, by taking a clear stand …

Nyligen lanserades de första verkligt omfattande riktlinjerna för hur företag kan rapportera om mänskliga rättigheter (MR) med utgångspunkt i FN:s …

Ekonomi. Jobb. Välfärd. Alltid!
Om de politiska partiernas interna liv just nu – av Ulrica Schenström

Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp
Medvetenheten om risk varierar mellan olika bolag

Från deadline till online
Idag publiceras nyheter 24 timmar om dygnet alla årets dagar – av Thomas Backteman

Bättre content bygger varumärket
Content marketing – Martin Hammarström om kostnadseffektiv kommunikation som bidrar till ökad kundlojalitet