Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

 

Corporate Website

Corporate website är den engelska benämningen för företagswebbplats

En företagswebbplats är den webbplats som företag använder för att kommunicera med målgrupper som journalister, investerare, aktieägare, analytiker, jobbsökanden med flera.

Företagswebbplatsen handlar i första hand om företaget bakom dess produkter och tjänster och kompletteras ofta av ytterligare webbplatser som till exempel sådana som riktar sig direkt till konsumenter och varumärkes- och kampanjwebbplatser.

Innehållet på företagswebbplatsen handlar vanligtvis om:

Företagswebbplatsen är företagets plattform för externkommunikation online och kompletteras av övriga aktiviteter i till exempel sociala medier.