Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

 

Social databas

Samlande begrepp för onlinedatabaser vars innehåll skapas och förädlas genom social interaktion. Renodlade exempel är Digg, Del.icio.us, Technorati, Youtube och Flickr men referenssiter som Wikipedia och ehandelssiter som Amazon.com passar i princip också in på begreppet.

En spännande följd av sociala databasers popularitet är möjligheten att lägga ett ”socialt lager” på webbplatser som inte av utgivaren avsetts fungera som sociala medier. (Möjliggörs till exempel av tekniker som Greasemonkey.)