Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

Foto på Kristoffer Tamsons

Kristoffer Tamsons

Senior Consultant

Telefon: 08-407 22 49

Mobiltelefon: 0709-71 12 49

Kristoffer är för närvarande tjänstledig.

Kristoffer har 15 års erfarenhet av offentligt beslutsfattande och arbete i regering, riksdag, kommuner och landsting. Han har bland annat arbetat som statsministerns stabs- och planeringschef, talskrivare, med politisk rådgivning och varit kommunalråd.

Kristoffer har studerat internationell ekonomi vid Uppsala Universitet, statsvetenskap vid Stockholms Universitet och är alumn från The Bucerius Summer School on Global Governance. Han arbetar på H&H sedan 2012.

 

Konsultprofil

• Public Affairs