Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

 

Bli personlig med hypertextden 1 juni 2006

Den tekniska och kulturella utvecklingen har gjort kommunikation anpassad efter mottagarens personliga situation till ett av de viktigaste vapnen i företags och organisationers kamp om uppmärksamhet. Globalisering och utspritt aktieägande har gjort bred masskommunikation svår att bedriva effektivt.

Hur kan man i det läget skaffa sig ett försprång? En bra början är att betrakta några av de teorier om förmedling av budskap som finns och se hur de knyter an till existerande företeelser som kan inspirera den egna verksamheten.

Akademiska rötter

Inom den akademiska världen är det sedan länge välkänt att det finns bättre sätt att förmedla förståelse av komplexa sammanhang än den traditionella bok- eller broschyrtexten. Jag läste en gång en kurs på George Mason University som inbegrep att tillsammans med de andra eleverna och vår lärare Don Lavoie http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext och en mer akademisk http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/htov.html definition, skapades av forskaren Ted Nelson http://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson i början av 1960-talet för att beskriva de fördelar datorer kunde förväntas ge i förmedlingen av textbaserad kunskap jämfört med böcker.)

Kursen handlade om samhällsfilosofiska aspekter på nationalekonomi men blev lika mycket en kurs i praktiskt idéutbyte via ett datorbaserat medium. Metoden visade sig vara utomordentligt bra för att belysa olika infallsvinklar på ett komplicerat material av tankar och kunskap, något som är centralt även inom personligt anpassad kommunikation.

Rätt använd erbjuder webben precis de möjligheterna, och det är ingen slump att det vanligaste dokumentbeskrivningsspråket på Internet fick namnet Hypertext Markup Language, HTML. Utmaningen är just att använda webben rätt. Ifall man tänker i termer av en broschyr när man producerar en webbplats blir webbplatsen i bästa fall en utförligare och mer lättbläddrad broschyr.

Snarare bör man se sin webbplats som ett forum för belysning av den egna verksamheten utifrån så många aspekter som möjligt. De viktigaste uppgifterna som ansvarig blir att uppmuntra till produktion av material och att göra det lätt för den individuella mottagaren att hitta material som är aktuellt och relevant. Här kommer de teoretiska grunderna in.

Samla och sortera

Själva kärnan i hypertextidén är att så många som möjligt skall involveras i nedtecknandet av kunskap. Ett lysande exempel på detta är Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, där tiotusentals skribenter hjälps åt att bygga en encyklopedi. Inom företags- och organisationskommunikation ligger det närmast till hands att involvera interna krafter i arbetet, men det finns undantag – exempelvis experimenterade Shell http://www.shell.com/home/tellshell-en/html/iwgen/tell_shell/app_frame_tellshell.html länge med ett öppet diskussionsforum. När en textsamling växer sig stor ökar också behovet av effektiv sammanlänkning och värdering. Läsaren behöver hjälp att hitta det som är relevant utifrån de egna behoven. Här kan olika former av collaborative filtering http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_filtering tjäna som inspiration. Andra besökares urval blir ett stöd för den egna navigeringen. Till pionjärerna på området hör Amazon.com http://www.amazon.com/, och fortfarande lägger man oftast märke till metoden på handelswebbplatser.

Hur man tillämpar de här idéerna beror förstås på den egna verksamhetens behov. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi ser på framtidens personligt anpassade kommunikation.

Uppdaterad den 29 april 2009 00:27

Kommentera

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Random code


Tipsa

Fyll i formuläret för att tipsa om sidan.X

Kommentarer (0)