Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

 

Vad är din strategi för Sociala Medier?den 6 februari 2008

På det nya Internet kan det för många verka som om vi tappat kontrollen över den information som sprids om oss själva. Spridningen av tjänster av Web 2.0 karaktär har skapat en större dynamik på webben. Den nya tekniken kan användas av alla och i takt med att kunskapen om de nya funktionerna sprids, ökar mångfalden i den tillgängliga informationen. Vardagsanvändaren producerar i en allt högre takt Internets innehåll. För att möta utvecklingen måste vi lära oss att spela på användarens planhalva.

För företagen har utvecklingen på Internet fört med sig nya utmaningar i att skapa och behålla kontrollen över informationen som sprids om dem. Företagets webbplats är fortfarande en viktig kanal gentemot massmedia och branschfolk men merparten av Internetanvändarna når informationen på annat sätt. Ett Web 2.0-företag måste därför utveckla sin kommunikationsstrategi för att fortfarande ha kontroll över vad som sägs om vad, och vem som säger vad.

För att inte gå vilse bland Wikis, sponsrade länkar, sociala nätverk och RSS-tjänster för pressmaterial kan Web 2.0-företaget behöva viss vägledning för att få valuta för pengarna. Den förhållandevis unga marknaden för sökmotoroptimerare och teknikstarka 2.0-producenter är snårig. På senare tid har en del oetiska aktörer dykt upp, vilket kan leda till direkt motsatta konsekvenser än de önskade. För att få ett lyckat resultat på den här marknaden, är det nästan lika viktigt för företagen att veta vem som gör vad och vad som är etiskt okey, som att ha en tydlig målsättning med företagets webbkommunikation.

Sökmotorer är fortfarande det vanligaste sättet att söka information på Internet. Webbplatser som Google, Yahoo och Live används av nästan alla som har tillgång till Internet. Det handlar om att tala med sökmotorn genom språket på din webbplats, precis som när du talar med en vän. Om du vill att ditt budskap ska gå fram, bör du uttrycka dig på ett strukturerat sätt. Du kommer även att lyckas bättre med att ”övertyga” sökmotorn, liksom att få din granne att vattna dina blommor, om du kommunicerar med dem i ett språk som de begriper.

När du gör en sökning på en term relaterad till ditt företag, är det dock inte säkert att det är din företagswebbplats som dyker upp överst i sökresultaten. De mycket populära användargenererade uppslagsböckerna, med Wikipedia i täten, har visat sig vara mycket användbara för att sprida information. Därför kan artiklar som är publicerade i den typen av media synas högre i resultaten om inte din webbplats är optimerad på rätt sätt.

Sociala nätverk, som Facebook, MySpace och Friendster har utvecklats till starka opinionsbildare och betydande informationssamlingar under de senaste åren. Tack vare öppna utvecklingsplattformar kan företag idag använda dessa forum för bland annat rekrytering, byggande av varumärket och opinionsbildning. Det är allmänt accepterat med virala ”rekommendationskampanjer”, vilket gör att ditt budskap får en social dimension där en användare bjuder in en annan till din applikation. Rätt utformat kan ditt budskap få en spridning som traditionella marknadsföringsinsatser aldrig kan mäta sig med.

Web 2.0 erbjuder utmärkta möjligheter för företagskommunikation genom Internet. Företag som arbetar systematiskt med de nya medierna har stor möjlighet att vinna mark mot sina konkurrenter. H&H besitter stor kunskap om de nya trenderna och utvecklingsmöjligheterna på webben. Vi erbjuder våra kunder råd om hur de skapar mervärde genom att utveckla kommunikationstjänster som bygger upp kännedom och förtroende för företaget. 

I vår rapport ”Spotlight Report 2007 – Corporate Communications & Social Media” belyser vi Web 2.0-revolutionens konsekvenser för företags informationsflöden på webben. Rapporten ger dig också en inblick i vad som krävs vid planeringen av ditt företags webbstrategi.

Rapporten kan beställas på www.webranking.eu eller genom att skicka ett e-postmeddelande till .

Uppdaterad den 29 april 2009 00:26

Kommentera

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Random code


Tipsa

Fyll i formuläret för att tipsa om sidan.X

Kommentarer (1)

Spännande är också att följa svenska 2.0-företag som Jaycut, Multigames, Stardoll etc. En ny generation webbtjänster håller på att växa fram, efter att Sverige somnade in under några år.