Testrubrik

Testrubrik

“Beslutsfattandet hos politik och myndigheter går fortare och är mer integrerat än någonsin. Det gäller att veta var man ska börja nysta. Oavsett om det är i Europaparlamentet eller i den kommunala parkförvaltningen.”

- Håkan Jonsson, EU-expert

Testrubrik 2

Testrubrik 2

”Årsredovisningens värde är större än själva produkten. Görs presentationen riktigt bra, utgör den företagets kommunikationsplattform.”

–Maria Hanell Mårtensson

Testrubrik 3

Testrubrik 3

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga förtroendefulla relationer genom insikter som inspirerar, strategisk rådgivning och operativt genomförande.”

–Johan Ramsten, Managing Partner

Hållbara varumärken rankade

Häromdagen vigde jag en stund åt att lyssna på vad Erik Hedén från Sustainable Brand Insight hade att säga om …

Rapportera om mänskliga rättigheter – nu finns vägledni...

Nyligen lanserades de första verkligt omfattande riktlinjerna för hur företag kan rapportera om mänskliga rättigheter (MR) med utgångspunkt i FN:s …

Senaste siffrorna – hållbara investeringar i världen 201...

Idag har nästan alla bolag träffat en ägare eller analytiker som har frågor om miljö eller sociala aspekter, eller fått …

Bättre content bygger varumärket
Content marketing – Martin Hammarström om kostnadseffektiv kommunikation som bidrar till ökad kundlojalitet

Ekonomi. Jobb. Välfärd. Alltid!
Om de politiska partiernas interna liv just nu – av Ulrica Schenström

Hur man undviker att hamna i klistret och löpa gatlopp
Medvetenheten om risk varierar mellan olika bolag

Från deadline till online
Idag publiceras nyheter 24 timmar om dygnet alla årets dagar – av Thomas Backteman