Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

 

Benchmark

Jämförelse eller referenspunkt. Man jämför exempelvis sitt fallföretag mot det övriga marknadsmedlet för att få en uppfattning, indikation på hur fallföretaget ligger till.