Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

 

Reviderad kod för alla noterade bolagden 2 juli 2008

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterade 7 maj 2008 en reviderad bolagsstyrningskod som kommer att börja gälla från och med 1 juli i år. Den viktigaste skillnaden mot den gamla koden är att den nya nu omfattar samtliga bolag på OMX Stockholmsbörsen samt NGM Equity. Tidigare gällde koden endast bolag med ett marknadsvärde överstigande 3 miljarder SEK.

Som tidigare regleras koden av det självreglerande organet Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Kollegiet har även till uppgift att besluta om och uppdatera koden.  OMX Stockholmsbörsen och NGM Equity reglerar genom sina noteringsavtal att bolagen följer reglerna.

Marknadsplatserna har nu även ålagts att definiera frågan om ledamöters oberoende, den regleras inte längre i koden.

De bolag som tidigare inte tillämpat koden ska göra det så snart som möjligt efter 1 juli 2008 men senast i samband med den första årsstämman som hålls efter 1 januari 2009. Samtliga bolag ska också till årsredovisningen för 2008 foga en bolagsstyrningsrapport. Den behöver dock inte förklara avvikelser som beror på att nya regler från 1 juli 2008 som inte tillämpades under första halvåret 2008.

Den nya koden är generellt mer kortfattad än den gamla. Flera regleringar har tagits bort då de har ansetts överflödiga, onödigt detaljreglerande eller numera regleras i lag. Bolagsstyrningsinformation på webben har fått en något större betydelse än tidigare.

För den som är intresserad av att fördjupa sig i den nya koden, eller hur den nya koden skiljer sig mot den gamla, kan man läsa mer på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats.

H&H bistår gärna de bolag som nu behöver göra sin första bolagsstyrningsrapport, eller bolag som vill ha hjälp med att se över att befintlig bolagsstyrningsrapport och webbplats följer den nya koden.

Mer information på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats

Uppdaterad den 29 april 2009 00:26

Kommentera

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Random code


Tipsa

Fyll i formuläret för att tipsa om sidan.X

Kommentarer (0)