Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

Case: Handelshögskolan

Webbdesign som bygger varumärke.  


Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat handelshögskola. Cirka 1 900 studenter är inskrivna vid skolans utbildningsprogram på kandidat- och masternivå. Vid HHS bedrivs också världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik och redovisning.

2008 beslutade HHS att göra en total omarbetning av designen på sin dåvarande webbplats. Målet var att skapa en webbplats som ska ”vara av hög kvalitet, djärv, funktionell, ha ett enhetligt tänk och upplevas som modern”. H&H kontaktades för uppdraget.

Workshop med Mood-board

Uppdraget inleddes med en designworkshop med viktiga interna intressenter hos HHS för att ge H&H:s projektgrupp en bild av HHS förväntningar, önskemål och ambitioner för den nya webbplatsen. Workshopen utmynnade i att projektgruppen rangordnade tre av sina värdeord samt definierade vad de står för. Detta, tillsammans med en enkel så kallad Mood-board-övning, ett moment av arbetsmötet där deltagarna genom foton och färg försöker sätta ihop en ”karta” av målet, lade en grund till den nya designen.

Tydligare kopplingar till HHS varumärke

Den nya designen skulle förmedla att HHS är: nytänkande (i framkant), handlingskraftig (driven), modig (vågar utmana), exklusiv (för de bästa), stolt (rakryggad) och internationell (mångfald). Den skulle även ha en tydlig koppling till HHS värden samt förstärka högskolans varumärke.

Under några intensiva månader från i slutet av 2008 arbetades den nya formen fram, och den nya webbplatsen lanserades i början av februari 2009.

Handelshögskolans webbsida, www.hhs.se

 Resultat

  • En väl fungerande, konsekvent och genomtänkt form.
  • En tydligare koppling till HHS värdeord och varumärke.
  • En form som fungerar i HHS sammanhang , med webbplatser i webbplatser  i en enkel struktur.

Besök www.hhs.se

Uppdaterad den 7 februari 2012 10:24

Kommentera

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Random code


Tipsa

Fyll i formuläret för att tipsa om sidan.X

Kommentarer (0)