Hitta relaterad information med hjälp av etiketter

X

Alla etiketter

08-407 20 00

Företaget annorlunda

Case: Systembolaget  


Vanliga företag har ofta som mål att göra så stor vinst som möjligt. Systembolagets verksamhet utgår istället från ett tydligt definierat samhällsansvar. Uppdraget är att bidra till att förbättra folkhälsan genom att begränsa alkoholens skadeverkningar. Detta annorlunda synssätt går också igen i företagets årliga rapportering. I stället för att göra en traditionell årsredovisning gör Systembolaget en omfattande och lättöverskådlig Ansvarsredovisning.

Ansvarsredovisningen utgår från Systembolagets fem intressenter – samhället, kunderna, medarbetarna, leverantörerna och ägaren staten. De ställer olika krav utifrån sina respektive perspektiv. För varje grupp finns specifika mål uppsatta och en redovisning av i vad mån dessa uppnåtts.

Stödet för Systembolaget hos allmänheten ligger för närvarande på en historiskt hög nivå. Två av tre svenskar vill att företaget ska ha kvar sin ensamrätt att sälja alkohol.

Uppdaterad den 20 mars 2012 17:52

Kommentera

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Random code


Tipsa

Fyll i formuläret för att tipsa om sidan.X

Kommentarer (0)