Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Ekonomijournalistpriset

Intro

Journalistrankingen är en enkätundersökning som sedan 1997 rankat Sveriges främsta affärsmedier och ekonomijournalister. Affärsmedia och ekonomijournalistik har i dagens mening en vid definition. Journalistrankingens avgränsning går dock vid medier eller journalister som på ett eller annat sätt rapporterar om ekonomiska, finansiella, börs- eller näringslivsrelaterade händelser i Sverige.

Undersökningen har sedan start genomförts av kommunikations­­byrån Hallvarsson & Halvarsson. Respondenterna av enkäten representerar hela kapitalmarknaden och omfattar yrkesgrupper som aktieanalytiker, förvaltare, placerare, börsmäklare, makro- eller mikroekonomiska experter, ekonomiprofessorer, vd:ar på börsnoterade bolag, kommunikations­­- och informationschefer samt personer verksamma inom Investor Relations. 

Undersöknings­metod

Rankingen av svenska affärsmedier och ekonomijournalister sker via en enkät ställd till personer som i yrket läser ekonomiska och finansiella nyheter. De utvalda respondenterna är personer som tillhör olika yrkesgrupper från hela kapitalmarknaden. Enkäten genomförs årligen av Hallvarsson & Halvarsson.

Årets undersökning gjordes som en webbenkät med verktyget Netigate. Undersöknings­perioden var från 11 april till och med 11 maj 2018. Totalt svarade 280 personer. Populationen omfattade totalt omkring 2 700 personer. De som inte svarat är enligt tidigare bortfallsstudier till hälften personer som inte anser sig ha den överblick över media som enkäten förutsätter. Den andra hälften anger att de inte har tid eller intresse, eller har bytt yrkesroll. Bortfallet kan ha påverkat resultatet när skillnaderna är små. Det kan gälla kategorierna podcast och TV & radio. För andra kategorier är marginalerna tydliga.

Respondenterna fick ange ”Bästa media” i sju kategorier: Dagstidning, Affärsmagasin, Nyhetsbyrå, Digitala media, TV & Radio, Podcast och Twitter-konto. Nomineringar av media listades i formuläret och bara ett svar accepterades.

Nytt för i år är de fem nya kategorierna inom ”Årets ekonomijournalist”; Nyheter, Börs & Aktier, Makroekonomi, Privatekonomi och TV & Radio. Totalt listades 86 namn samtidigt som en möjlighet att ange andra namn gavs. Respondenterna rangordnade därefter de tre bästa ekonomijournalisterna inom varje kategori, där en förstaplats motsvarade 3 poäng, en andraplats 2 poäng och en tredjeplats 1 poäng. Poängsumman blev sedan avgörande för journalisternas placering i rankingen.

De journalister som av en respondent blivit rankade som de tre bästa inom en kategori, totalt 15 journalister per respondent, kvalificerade sig därefter till rankingen av ”Årets bästa ekonomijournalist – alla kategorier”. Proceduren upprepades och journalisterna rankades som bäst, näst bäst samt tredje bäst, med påföljande poängsättning.

 

Vinnare år 2018

Årets dagstidning: Dagens Industri

Årets affärsmagasin: Affärsvärlden

Årets digitala media: Di.se

Årets nyhetsbyrå: Nyhetsbyrån Direkt

Årets TV och radio: Ekonomiekot (SR)

Årets Twitter-konto: @OmniEkonomi

Årets Podcast: Ekonomiekot Extra (SR)

Årets Bästa Ekonomijournalist 2018 – alla kategorier:
Henrik Mitelman, Dagens Industri

Årets ekonomijournalist – Nyheter:
1. Andreas Cervenka, Dagens Industri
2. Anders Hägerstrand, Dagens Industri
3. Patricia Hedelius, SvD Näringsliv
4. Gustaf Tapper, Dagens Industri
5. Birgitta Forsberg, SvD Näringsliv

Årets ekonomijournalist – Börs & Aktier

1. Peter Benson, SvD Börsplus
2. Ulf Petersson, Dagens Industri
3. Richard Bråse, Dagens Industri
4. Magnus Dagel, Dagens Industri
5. Per Lindvall, EFN TV, SvD Näringsliv

Årets ekonomijournalist – Makroekonomi

1. Henrik Mitelman, Dagens Industri
2. Viktor Munkhammar, Dagens Industri
3. Johanna Jeansson, Dagens Industri
4. Johan Schück, Dagens Nyheter
5. Johan Carlström, SvD Näringsliv

Årets ekonomijournalist – Privatekonomi

1. Hans Bolander, Dagens Industri
2. Annika Creutzer
3. Maria Crofts, Dagens Nyheter
4. Per Hammarlund, Privata Affärer
5. Anders Andersson

Årets ekonomijournalist – TV & Radio

1. Jesper Norberg, EFN
2. Anna Ekelund, DI
3. Jon Åsberg, Di TV, Fokus
4. Pontus Herin, DI
5. Anders Billing, SR Ekonomiekot / Sören Granath, SR Ekonomiekot (delad femte plats)

Historiska resultat

Bästa journalist 2006 – 2017

ÅrJournalistMedia
2016Andreas CervenkaSvD
2015Andreas CervenkaSvD
2014Andreas CervenkaSvD
2013Andreas CervenkaSvD
2012Carolina NeurathSvD
2011Gunnar ÖrnDI
2010Gunnar ÖrnDI
2009Gunnar ÖrnDI
2008Sophie Nachemson-EkwallDI
2007Bengt CarlssonDI

Trender i sociala medier

Underlag från Meltwater i PDF hittar du här

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group