Communication for complex needs

We build trust, strengthen brands, and help you make an impact

At Hallvarsson & Halvarsson, we understand your business and how strategic and creative communication can improve it. We strengthen your credibility through our experience and expertise in finance, politics, media, sustainability, and corporate communication.

Sustainability Affairs

We help you develop and communicate a strategic sustainability agenda that futureproofs your business and society.

Åse
Åse Bäckström
Executive Director
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se

Public Affairs

We support you in building and maintaining good relationships with society and decision-makers that create favourable business conditions and room to manoeuvre.

Sofia
Sofia Arkelsten
Executive Director
+46 70 358 44 43
sofia.arkelsten@halvarsson.se
Mårten
Mårten Wennberg
Executive Director
+46 76 109 05 69
marten.wennberg@halvarsson.se

Corporate Communications

We build your unique position and communicate it through the right channels. In this way, you reach your target groups and achieve the greatest possible impact.

Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se

Branding & Design

We strengthen your brand, generate interest, and create engagement through visual communication for all formats and channels.

Johanna
Johanna Björklund
Art Director
+46 73 524 58 31
johanna.bjorklund@halvarsson.se

Corporate Reporting

We strengthen the capital market's trust in your business by developing award-winning annual and sustainability reports.

Åse
Åse Bäckström
Executive Director
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se
Jonas
Jonas Bengtsson
Executive Director
+46 70 971 12 84
jonas.bengtsson@halvarsson.se

IR & Transactions

We help you communicate effectively with investors to build trust and highlight long-term values.

Pernilla
Pernilla Grennfelt
Senior Director
+46 70 290 99 55
pernilla.grennfelt@halvarsson.se
Stockholm

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Medieträna

Kontakta

En komplett kommunikationsmix

Med vår erfarenhet och specialistkompetens kan vi erbjuda vi en skräddarsydd kommunikationsrådgivning.

Sustainability Affairs
Public Affairs
Corporate Communications
Branding & Design
Corporate Reporting
IR & Transaktioner
Finansiell rapportering
Kriskommunikation
Opinionsbildning
Kommunikationsstrategi
Varumärke och identitet
Investor relations
Hållbarhetskommunikation
Digital kommunikation
Börsnoteringar
Jobba hoss oss

Vill du jobba med något
av det här?

Kommunikation. Hållbarhet. Varumärken. Design. Kriser. Analyser. Media. Opinionsbildning. Investerare. Samhällsfrågor. Strategier.