Åsa Ragnar
Senior Advisor
+46 708 84 34 94
asa.ragnar@halvarsson.se
Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics) samt studier vid Journalisthögskolan i Stockholm och Babson College, MA, USA

Kompetens

Åsa har lång erfarenhet av att arbeta som rådgivare till ledningar och styrelser i komplexa kommunikations- och varumärkesfrågor. Åsa har ett särskilt intresse för hur bolag och organisationer bygger och bevarar förtroende i en värld präglad av allt högre krav på ansvarstagande ur flertalet dimensioner och har djup kunskap och erfarenhet av kommunikation som ett strategiskt verktyg för förändring och påverkan, internt såväl som externt.

Tidigare erfarenheter

Åsa kommer senast från en roll som global kommunikationsdirektör på Oatly där hon ansvarade för extern och intern kommunikation samt public affairs och arbetade bl.a. med Oatlys notering på Nasdaq NY. Åsa har även varit chef för HR, kommunikation, Public Affairs och hållbarhet på Teracom Group och VD för kommunikationsbyrån Hill & Knowlton (H+K Strategies).

Kompetensområden

Public relations
Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Internkommunikation
Employer branding
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Varumärke och identitet
Åsa
Åsa
Senior Advisor
+46 708 84 34 94
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Public relations
Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Internkommunikation
Employer branding
Budskap och budskapsträning
Positionering och tankeledarskap
Varumärke och identitet