Bo Berglund
Senior Advisor
+46 70 586 35 39
bo.berglund@halvarsson.se
Utbildning

Fil.Dr i kemi, Uppsala Universitet.

Kompetens

Bosse är specialiserad på Hållbarhet och dess integrering i affärsstrategier. Ledningssystem, internrevisioner och leverantörsrevisoner samt utbildning inom hållbarhetsfrågor är områden där Bosse har lång erfarenhet.

Tidigare erfarenheter

Bosse har 35 års erfarenhet från Sandvik, där han under ca 20 år jobbade med strategiska Hållbarhetsfrågor på koncernnivå.

Kompetensområden

Risk- och väsentlighetsanalys
Hållbarhetsrådgivning
Regelverk och rapporteringsstandarder
Internkommunikation
Bo
Bo
Senior Advisor
+46 70 586 35 39
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Risk- och väsentlighetsanalys
Hållbarhetsrådgivning
Regelverk och rapporteringsstandarder
Internkommunikation