Charlotte Tåhlin
Director
+46 70 764 04 57
charlotte.tahlin@halvarsson.se
Utbildning

Civilekonom (Bachelor of Science in Business Administration and Economics, advanced studies in Marketing), Stockholms universitet.

Kompetens

Charlotte är specialiserad inom hållbarhetsrådgivning och finansiell kommunikation. Som hållbarhetsrådgivare är Charlotte van att med varsam hand vägleda arbetet med hållbarhetsrapporten tillsammans med företagets intressenter och att integrera lagstadgade rapporteringskrav och etablerade standarder inom hållbarhetsrapportering. Charlotte är också en erfaren skribent.

Tidigare erfarenheter

Charlotte kommer senast från Springtime Intellecta där hon arbetade som kommunikationsrådgivare och skribent med fokus på hållbarhetsrapportering. Charlotte har en lång bakgrund inom Corporate Communications och arbetade bland annat i sju år som globalt ansvarig för hållbarhetskommunikation och -rapportering på Tieto.

Kompetensområden

Hållbarhetsrådgivning
Strategisk hållbarhetskommunikation
Social hållbarhet
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder
Charlotte
Charlotte
Director
+46 70 764 04 57
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Hållbarhetsrådgivning
Strategisk hållbarhetskommunikation
Social hållbarhet
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder