Daniel Frykholm
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Utbildning

Kandidatexamen i journalistik, Stockholms universitet.

Kompetens

Daniel leder H&H:s erbjudande inom Corporate Communications tillsammans med Anna Rasin. Han har en bred kompetens med chefserfarenhet från några av landets största företag. Daniel arbetar med rådgivning till kommunikationsavdelningar och företagsledningar i komplexa frågor, särskilt i skärningspunkten mellan finansiell, strategisk och varumärkesbyggande kommunikation. Han är en stark skribent som hjälper företag och organisationer formulera sina narrativ och få ut budskap med genomslagskraft.

Tidigare erfarenheter

Daniel har arbetat som informationschef på Electrolux samt som global presschef på Atlas Copco. Han var tidigare journalist på Reuters och Bloomberg.

Kompetensområden

Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Content – strategi och produktion
Medierelationer och presshantering
Budskap och budskapsträning
Daniel
Daniel
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 70 206 77 86
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Content – strategi och produktion
Medierelationer och presshantering
Budskap och budskapsträning