Eric Molander
Operativ projektledare
+46 70 727 26 01
eric.molander@halvarsson.se
Utbildning

Kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot marknadsföring, Stockholms universitet.

Kompetens

Eric är specialiserad inom finansiell kommunikation och har en gedigen erfarenhet av komplicerade IR-produktioner åt stora och medelstora företag samt stat och kommun. Han har även projektlett events, road-shows samt profileringsuppdrag.

Tidigare erfarenheter

Eric har tidigare arbetat som projektledare hos Wildeco och senast som projektledare hos Springtime-Intellecta (1998-2022).

Kompetensområden

Projektledning av finansiella rapporter
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Investor relations
Börsnoteringsprocesser
Eric
Eric
Operativ projektledare
+46 70 727 26 01
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Projektledning av finansiella rapporter
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Investor relations
Börsnoteringsprocesser