John Blomqvist
Art Director
+46 70 971 12 26
john.blomqvist@halvarsson.se
Utbildning

Reklam & Marknadsföring, Berghs School of Communication

Kompetens

John har arbetat med grafisk form i drygt trettio år och har arbetat med en mängd olika typer av grafiska koncept och lösningar för varierande ändamål. John har även lång erfarenhet av att arbeta med årsredovisningar.

Tidigare erfarenheter

Kompetensområden

Varumärke och identitet
Grafisk design
Print design
Design av finansiella rapporter
John
John
Art Director
+46 70 971 12 26
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Varumärke och identitet
Grafisk design
Print design
Design av finansiella rapporter