Kristofer Persson
Senior Consultant
+46 70 282 00 14
kristofer.persson@halvarsson.se
Utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala Universitet

Kompetens

Kristofer Persson är Senior Consultant inom Corporate Communication och ansvarar för Hallvarsson & Halvarssons digitala erbjudande. Som konsult arbetar Kristofer med strategisk såväl som reaktiv och operativ kommunikation i uppdrag för ett brett spann av företag och organisationer.

Tidigare erfarenheter

Kristofer kommer tidigare ifrån rollen som medgrundare och kommunikationsansvarig på stiftelsen Help to Help.

Kompetensområden

Digital kommunikation
Public relations
Kommunikationsstrategier
Påverkans- och opinionsuppdrag
Positionering och tankeledarskap
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation
Kristofer
Kristofer
Senior Consultant
+46 70 282 00 14
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Digital kommunikation
Public relations
Kommunikationsstrategier
Påverkans- och opinionsuppdrag
Positionering och tankeledarskap
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation