Linn Fahlström
Director
+46 76 109 05 94
linn.fahlstrom@halvarsson.se
Utbildning

Master of Science in Business Administration and Economics, Stockholms Universitet - School of Business. Studier inom Management and Organisation, University of Groningen, the Netherlands.

Kompetens

Linn är specialiserad inom finansiell rapportering, bolagsstyrning, Enterprise Risk Management och intern kontroll. Hon arbetar främst med års- och hållbarhetsrapporter samt delårsrapporter. Hon är även en erfaren projektledare och skribent.

Tidigare erfarenheter

Linn har en mångårig erfarenhet från finansbranschen där hon arbetat på Swedbank, framför allt med rapportering, riskhantering, internkontroll och internrevision, men även som VD för bankens försäkringscaptivebolag. Linn har dessförinnan arbetat på Deloitte med fokus på riskanalyser, internkontroll, bolagsstyrning och granskning av samt rådgivning kring hållbarhetsrapportering.

Kompetensområden

Projektledning av finansiella rapporter
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Risk- och väsentlighetsanalys
Linn
Linn
Director
+46 76 109 05 94
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Projektledning av finansiella rapporter
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Risk- och väsentlighetsanalys