Malin Ekrot
Senior Consultant
+46 70 201 43 92
malin.ekrot@halvarsson.se
Utbildning

Masterexamen i Management studies, Stockholms universitet. Kandidatexamen i Nationalekonomi, Uppsala universitet.

Kompetens

Malin är specialiserad inom hållbarhetsrådgivning och hållbarhetsredovisningar med gedigen kompetens inom rapporteringsramverk och lagkrav så som EU Taxonomin och CSRD.

Tidigare erfarenheter

Malin har erfarenhet från den finansiella sektorn och hållbarhet efter åtta år på Nordea varav de senaste tre åren som hållbarhetsspecialist med fokus på projektledning och hållbarhetsredovisning.

Kompetensområden

Hållbarhetsrådgivning
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder
Malin
Malin
Senior Consultant
+46 70 201 43 92
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Hållbarhetsrådgivning
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder