Maritha Källbom
Financial Assistant
+46 70 999 93 88
maritha.kallbom@halvarsson.se
Utbildning

Diplomerad ekonomiassistent, Företagsuniversitetet, Stockholm.

Kompetens

Maritha arbetar internt med fakturering, projektredovisning och inbetalningar

Tidigare erfarenheter

Innan Maritha började på Hallvarsson & Halvarsson arbetade hon på Hald & Tesch Brand AB som ekonomiassistent. Hon har även arbetat på Bain & Company i 14 år och började där som receptionist och reseansvarig, men blev sedan ansvarig för pensioner & försäkringar för anställda inom Norden samt skötte leverantörsfakturor, levbetalningar, bokföring, och skatteregler för Sverige och Finland. ​

Kompetensområden

No items found.
Maritha
Maritha
Financial Assistant
+46 70 999 93 88
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden