Nicholas Fawkner
Senior Advisor
+46 70 570 72 80
nicholas.fawkner@halvarsson.se
Utbildning

Chalmers, Göteborg.

Kompetens

Affärsdrivande företagskommunikation.

Tidigare erfarenheter

Nicholas har arbetat som kommunikationskonsult sedan 1996, bland annat på Springtime, GCI och Kreab. Vidare har Nicholas varit informationschef på Eurofakta och uthyrd som interimistisk kommunikationsdirektör. Senast kommer Nicholas från rollen som VD på den fastighetsinriktade kommunikationsbyrån TFZ.

Kompetensområden

Kommunikationsstrategier
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Varumärke och identitet
Nicholas
Nicholas
Senior Advisor
+46 70 570 72 80
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Kommunikationsstrategier
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Varumärke och identitet