Rebecca Linnér-Olsson
Senior Director
+46 73 339 27 01
rebecca.linner.olsson@halvarsson.se
Utbildning

Kandidatexamen i handelsrätt, Lunds universitet.

Kompetens

Rebecca har mer än 20 års erfarenhet av strategisk rådgivning för forskande läkemedelsföretag, patientorganisationer, myndigheter och bolag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rebecca driver flera nordiska uppdrag och har de senaste åren arbetat mycket med strategiska lanseringar samt nationell och regional introduktion av nya innovativa läkemedel.

Tidigare erfarenheter

Rebecca kommer närmast från Springtime-Intellecta. Dessförinnan arbetade hon som rådgivare och teamchef på Hill+Knowlton Strategies i Stockholm och Edelman i London

Kompetensområden

Public relations
Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Medierelationer och presshantering
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Varumärke och identitet
Rebecca
Rebecca
Senior Director
+46 73 339 27 01
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Public relations
Kommunikationsstrategier
Kriskommunikation
Medierelationer och presshantering
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Varumärke och identitet