Rita Nimborn
Senior Director
+46 73 339 26 82
rita.nimborn@halvarsson.se
Utbildning

Studier i statskunskap och kandidatexamen i beteendevetenskap, Lunds Universitet.

Kompetens

Rita är kreativ och driven med lång erfarenhet av att arbeta med forskande läkemedelsbolag, patientorganisationer, myndigheter och bolag inom medicin- och bioteknik. Rita jobbar eller har jobbat med de flesta terapiområden – alltifrån akuta tillstånd till kroniska sjukdomar samt med sällsynta diagnoser och folksjukdomar.

Tidigare erfarenheter

Rita har tidigare varit rådgivare på Springtime-Intellecta och Hill+Knowlton Strategies. Dessförinnan arbetade hon på Pfizers samt Pharmacias kommunikationsavdelning. Rita är IMA-certifierad.

Kompetensområden

Public relations
Kommunikationsstrategier
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning
Rita
Rita
Senior Director
+46 73 339 26 82
This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Specialistområden
Public relations
Kommunikationsstrategier
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Påverkans- och opinionsuppdrag
Budskap och budskapsträning