Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Att växa värdet

Torsdagen den 26 maj genomfördes H&H:s årliga årsredovisningsseminarium på temat Årsredovisningen & Värdeskapande. Här hittar du programmet, presentationerna och referat m m från seminariet.

2016 års upplaga av Hallvarsson & Halvarssons årsredovisningsseminarium hade värdeskapande som röd tråd; dels spelar årsredovisningen en betydande roll för att identifiera, beskriva och tydliggöra ett företags värdeskapande, dels bidrar årsredovisningen till värdeskapande genom att dess innehåll kan användas och återanvändas i så många olika sammanhang.

Seminariets moderator Sarah Östberg hälsade den drygt 130-hövdade årsredovisningsintresserade publiken välkommen och utvecklade Hallvarssons & Halvarssons syn på årsredovisningens betydelse både som extern varumärkesbyggare och som intern årlig generalmönstring av verksamheten där en gemensam syn på mål och mening formuleras och faktiskt fungerar som kommunikations­plattform för det kommande året.

Hållbara beslut och årsredovisningens gröna tråd

Dagens första talare var Klas Danielsson, vd för SBAB, som berättade om SBAB:s väg till en integrerad redovisning. Klas konstaterade att en integrerad ansats är ett bra verktyg för att driva hållbarhetsfrågor. Vidare att hållbarhet inte är någon quick fix, utan handlar om ständiga förbättringar samt hållbara beslut över tid. För att verkligen uppnå en integrerad redovisning krävs stark intern förankring, tydliga mål och affärsrelaterade strategier. Klas betonade att en viktig poäng med en integrerad redovisning är att den gör det lättare att förstå den faktiska affärsnyttan av företagets hållbarhetsarbete.


Se Klas ppt-presentation här!

Lars-Olle Larsson, ambassadör för International Integrated Reporting Council (IIRC) och Senior Advisor hos H&H, fyllde i att de statliga bolagen ligger långt framme ifråga om hållbarhetsredovisning efter tio år med strikta krav från ägaren. Vidare att det är bolagsstyrelsens ansvar att bestämma årsredovisningens ansats och att utvecklingen mot ökad integrering fortsätter. Att endast en dryg fjärdedel av hållbarhetsredovisningarna blivit oberoende granskade är enligt Lars-Olle anmärkningsvärt. Klas och Lars-Olle är överens om att integrerad rapportering driver hållbarhetsarbetet.


Se Lars-Olles ppt-presentation här!

Låt strategiarbetet styra årsredovisningsprocessen

Att årsredovisningen genererar större värde för företaget än bara den tryckta slutprodukten har H&H hävdat länge. Helena Nordman-Knutson, rådgivare inom Financial & Corporate Communications på H&H, talade om hur årsredovisningsprocessen kan utvecklas för att verkligen åstadkomma en beskrivning som lyfter fram företagets strategi. Helena betonar särskilt betydelsen av att involvera styrelsen på ett mycket tidigare stadium än vad som är vanligt idag. Man kan rent av låta årsredovisningsprocessen följa styrelsearbetets årscykel. Helena tipsar också om hur vd-ordet kan användas som introduktion till dispositionen av det påföljande innehållet.


Se Helenas ppt-presentation här!

IR + CSR = Komplett affärsmodell

Nordiska företag är världsbäst på finansiell kommunikation. Ett förbättringsområde som identifierats är dock beskrivningen av företagens affärsmodeller. Katja Margell och Carina Silberg, ansvarig för IR-teamet respektive CSR-teamet på H&H, berättade hur företagen kan gripa sig an denna utmaning. Den traditionella affärsmodellen beskriver hur företaget tjänar pengar. Genom att utveckla affärsmodellen och integrera även verksamhetens CSR-aspekter kan man förenkla beskrivningen av och tydliggöra värdeskapandet i företaget och därigenom ge en verklig helhetsbild av företagets interaktion med omvärlden. <IR>-ramverket bjuder på en generisk modell där sex kapital sätts i arbete och omsätts i resultat och effekt. Modellen kan med fördel anpassas och utvecklas för varje företags unika förutsättningar. Integrera mera!


Se Katjas och Carinas ppt-presentation här!

Att välja digital väg

Att producera en digital årsredovisning ger fantastiska möjligheter att anpassa och rikta redovisningens innehåll till alla tänkbara målgrupper. Vera Mirchev, rådgivare inom Digital Corporate Reporting på Comprend, beskrev hur man ska resonera i valet mellan de olika alternativa modeller som står till buds samt hur processen kan se ut och avslutade med fyra tips för att komma rätt; börja med att bestämma vilka mål ni har med webbårsredovisningen, kontrollera att er byrå har vana av att arbeta med webbårsredovisningar, fråga er vilken hjälp ni behöver från byrån samt tänk på att ställa krav på uppföljning av resultatet.


Se Veras ppt-presentation här!

Utveckling och förbättring på flera fronter

En återkommande punkt på årsredovisningsseminariets program är Best Practice och trender från årets årsredovisningsskörd. Mia Hanell, ansvarig för Finansiell rapporteringsteamet på H&H, berättade om iakttagelser i årsredovisningarnas framvagnar. Från att ha bestått av en serie inbördes mer eller mindre oberoende ”noveller” har allt fler framvagnar utvecklats till sammanhängande ”romaner” där hållbarhetsinformation och finansiell information vävs ihop och företagets strategi utgör den röda tråden. Affärsmodell, värdeskapande, risker och möjligheter samt etiska aspekter som skattebetalningar kommer allt mer i fokus.

Anna Lienhart, rådgivare inom Finansiell rapportering hos H&H, berättade om bakvagnstrender; tidigare var många företag måna om att få med ”alla viktiga punkter” i bakvagnen. Nu börjar man också knyta ihop punkterna till en sammanhängande berättelse. Avsnitt om Risker och möjligheter utvecklas med resonemang som alltmer tar fasta på positiva möjligheter. Aktieavsnittet som ofrånkomligt består av en stor portion statistik utvecklas alltmer till att också bli en ”pitch” riktad mot aktieägarna.

Trender inom digitala årsredovisningar beskrevs av Paula Brandberg Kandimaa, rådgivare inom Digital Corporate Reporting hos Comprend. Svenska webbårsredovisningar fortsätter att hålla sig nära sina tryckta förlagor medan utländska webbårsredovisningar alltmer tar formen av kort- eller hybridversioner som ofta använder video som berättarteknik. Svenska webbårsredovisningar har däremot högre grad av interaktivitet och transparens.


Se Maria, Anna och Paulas ppt-presentation här!

Släpp taget och använd årsredovisningen optimalt

Årsredovisningen skapar värde för hela organisationen genom att materialet är heltäckande, genomarbetat och väl förankrat. Alla delar av innehållet kan lätt lyftas ut och användas separat istället för att nytt material tas fram för varje enskilt behov, exempelvis i dialogen med medarbetarna. Annicka Pärson, vd för Involve Communication, vill att årsredovisningsansvariga ska våga släppa greppet om sitt material och bejaka anpassning och användning av innehållet i andra kanaler eftersom man då når en större publik och därigenom kan kapitalisera ytterligare på det omfattande arbete som ligger bakom årsredovisningen.

Tommie Cau och Sara Hernandez, Head of Talent Communication Solutions respektive Director på Comprend, fokuserade på den externa användningen av årsredovisningsinnehållet, specifikt för employer branding. Hur vill dagens talanger ha informationen presenterad? Tommie och Sara förespråkar förenklade budskap och innehåll anpassat till olika format för olika kanaler. Deras råd är att lyfta fram de goda nyheterna och göra medarbetarna till aktiva ambassadörer.


Se Annicka, Tommie och Saras ppt-presentation här

Tack!

Vi på Hallvarsson & Halvarsson och våra systerbyråer vill tacka alla deltagare i seminariet för er tid och uppmärksamhet och ser fram mot många spännande årsredovisningsprojekt med er under nästkommande säsong.

Sammanfattat av Sophie Hammarskjöld

 

Intervjuer med besökare på Hallvarsson & Halvarssons årsredovisningsseminarium