Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Rapport från Almedalen: Tema Energi (tisdagens seminarier)

I ljuset av energiöverenskommelsen som presenterades för mindre än en månad sen, så har energidebatterna under Almedalsveckan hittills präglats av – ”jaha, och vad händer nu?”. Man kan ana att många av energiintressenterna under planeringsfasen av sina Almedalen-arrangemang hade räknat med att driva sina frågor gentemot Energikommissionen, men med energiöverenskommelsen på plats så har en del av frågorna nu kommit i ett nytt läge.

Inte mindre än 135 energidebatter arrangeras under veckan enligt den officiella statistiken. Bland arrangörerna märks energibolag, branschorganisationer, miljörörelsen, teknikkonsulter, basindustri med flera. Det märks att energifrågan engagerar många, vare sig det handlar om hur den framtida energiförsörjningen ska se ut, hur elnätet borde regleras eller hur framtidens drivmedel för fordon ska utvecklas. Bara under tisdagen arrangerades 41 energiseminarier; ett urval av dessa beskrivs nedan.

Naturskyddsföreningen ordnade ett frukostseminarium på temat ”Så får vi fart på energiomställningen” där deras generalsekreterare Svante Axelsson och Vattenfalls vd Magnus Hall samtalade om det nya energilandskapet i stort, men också om Vattenfalls brunkol i Tyskland. Hall berättade att han kände lättnad över helgens besked från Regeringen att godkänna den av miljörörelsen kritiserade försäljningen, men menar att det är nödvändigt för att Vattenfall ska kunna fokusera på företagets nya strategi mot mer förnybar energi.

En diskussion om kundernas roll på den framtida elmarknaden fördes på seminariet ”Förtjänar elbranschen aktiva kunder” som Vattenfall arrangerade. Representanter från Telia, Villaägarna, Energimarknadsinspektionen och elhandlaren Alltid fanns i panelen. Begreppet efterfrågeflexibilitet diskuterades flitigt, dvs hur kunderna kan anpassa sin elanvändning utifrån hur den aktuella situationen ser ut – producerar till exempel vindkraften och solkraften? Det blev en spänstig diskussion om hur aktiva kunderna verkligen vill vara och vem som har vilken roll i denna utveckling.

Fortum Värme ordnade ett seminarium ”Bättre än förnybar energI” där olika aktörer redovisade initiativ och rapporter på energieffektiviseringstemat. Anders Egelrud, vd på Fortum Värme, beskrev bland annat ett framtida scenario där fjärrvärmesystemet skulle kunna användas för att ta tillvara el som blir över där väldigt mycket förnybar el (sol- och vindkraft) produceras och där elsystemet inte behöver (eller kan använda) den energin. Att använda spillvärme generellt blir viktigt.

Framtidens transporter och utvecklingen av elbilar var temat på Vattenfalls stora seminarium under tisdagen. Vattenfall gör bedömningen att 1 miljon elfordon kan rulla p�� våra vägar i Sverige år 2030, och frågorna som diskuterades rörde bland annat vilka styrmedel som krävs för att nå dit. En tydlig utmaning som identifierades rörde behov av att få så kallad normalladdning för boende i lägenheter. En enkel gallup gjordes bland publiken– idag ägde 25% av publiken en elbil, men 80% trodde att dom skulle äga en elbil om 5 år.

Energimarknadsinspektionens seminarium om framtidens elnätsreglering berörde de krav som ett system med 100% förnybart ställer på elnätet. Både det att vi går från den storskaliga elproduktion vi idag huvudsakligen har, såsom kärnkraft och vattenkraft, tlll alltmer småskalig produktion, såsom vind- och solkraft. Vi kommer också ha större andel el som kommer variera, vilket ställer särskilda krav på elnätet, och vi kommer ha el som går i båda riktningarna i och med att allt fler förväntas bidra med egenproducerad el, som man vid behov vill kunna mata ut på elnätet. Vid seminariet kritiserades elnätsbolagen av representanter från kundsidan i form av Villaägarna och den elintensiva industrin för att kraftigt ha höjt elnätspriset senaste åren. Branschen försvarade sig med de ökade krav som ställs på nätet.

Ny Teknik och initiativet Kraftkvinnorna lyfte jämställdhetsfrågorna inom branschen på seminariet ”När når energirevolutionen branschrepresentationen?”. Energiminister Baylan fick frågan om han trodde att utformningen av energisystemet påverkas av att det i huvudsak är män som sitter i beslutsfattande ställning? Baylans svarade att han trodde att det i huvudsak beror på homogena grupper där man bekräftar varandras idéer och där nya perspektiv saknas. Vid seminariet lanserades också utmärkelsen ”Årets kraftkvinna”.

På Statkrafts seminarium ”Ska Sverige vara självförsörjande på el i framtiden” presenterade Statkraft en rapport där man dragit slutsatserna att effektbalansen inte är en så kritisk fråga som många andra hävdar, förutsatt att man bygger mycket överföringskapacitet, planerar utifrån ett regionalt snarare än nationellt perspektiv samt värnar om den nordiska vattenkraften.