Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Vi har tagit emot #sistabriefen 

Hallvarsson & Halvarsson har tagit emot #sistabriefen och jag vill börja med att framhålla att vi fullt ut stöttar uppropet.

H&H ska vara en arbetsplats där varje medarbetare erbjuds lika möjligheter att dra full nytta av sin potential. En sådan arbetsplats är helt fri från alla typer av trakasserier och brist på respekt. Inom H&H accepterar vi inte uppträdande som kränker medarbetarens integritet, varken från kollegor eller kunder. Vi har länge arbetat för likabehandling, respekt och frånvaro av trakasserier, men vi vet också att vi har mer att göra. Denna höst har vi diskuterat #metoo på alla nivåer i företaget och ledningen har frågan högt upp på sin agenda.

Några exempel på aktiviteter vi har gjort, gör och kommer att göra (utöver policies, jämställdhetsplan, jämställdhetsgrupper etc): 

  • H&H har de senaste 1,5 åren arbetat med vårt värdegrundsarbete där respekten för varandra är en bärande del.
  • Värdegrundsarbetet resulterar nu i en uppförandekod som alla medarbetare ska skriva under och som vi kommer att implementera under 2018.
  • Med regelbundenhet genomför vi en medarbetarundersökning där jämställdhetsfrågor ingår som en naturlig del. Detta kommer att göras nästa gång under våren 2018.
  • H&H har i cirka 10 år också haft en HR-funktion som arbetar med att stötta ledare och medarbetare i vår organisation kring bl a dessa frågor.
  • H&H Group kommer inom kort lansera en ny rutin för anmälan av trakasserier och andra oegentligheter som inkluderar visselblåsarfunktion med hjälp av en extern part.
  • H&H Group kommer också samla representanter från de olika ingående byråerna för samtal och inspiration om ytterligare aktiviteter.

Jag hoppas och tror att det kommer finnas ett före och efter #metoo och att vi alla tillsammans nu utnyttjar det här tillfället att ta ett stort kliv framåt.
Johan Ramsten, CEO Hallvarsson & Halvarsson