Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Så lär vi oss älska maskinen som tar vårt jobb

Vi vet att artificiell intelligens och automatiseringen kommer förändra den svenska arbetsmarknaden, men ingen vet riktigt hur. Hur förbereder vi oss för ett arbetsliv där en maskin är lika bra och kanske bättre på att tänka och fatta beslut?

Under dag två av vår mötesplats Curated By arrangerade Rise ett samtal med just den frågeställningen. För att nå närmre ett svar hade de bjudit in en panel bestående av Anders Svensson, VD ICA Sverige, Fredrik Söderqvist, utredare på Unionen, Fredrik Heintz, ordförande The Swedish AI Society (SAIS) och Rosaline Marbinah, vice ordförande för LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och ordförande för Utrikespolitiska Förbundet Sverige.

Panelen, liksom åhörarna var överens om att Sverige ännu inte är redo för AI och automatiseringens alla utmaningar.

– Ungdomar, som ju är den grupp i samhället som kommer påverkas i högst utsträckning på arbetsmarknaden av AI-revolutionen, har generellt sett inte så bra koll på de här frågorna. Jag tror att frågan behöver lyftas oftare i debatten för att de ska förstå hur AI kommer påverka deras framtid, inledde Rosaline Marbinah.

En viktig fråga är huruvida yrken kommer försvinna i takt med att artificiell intelligens blir både mer avancerad och billigare att utveckla. Flera studier pekar på att så är fallet, men både Fredrik Söderqvist och Fredrik Heintz tror inte att det nödvändigtvis kommer innebära att hela yrkesgrupper försvinner, utan snarare att fler människor får nya eller ändrade arbetsuppgifter.

– Vi ser ju redan idag att de flesta yrken är i ständig förändring. Jag tror att AI kommer frigöra tid och skapa nya möjlighet för fler att styra karriären i den riktning man själv vill. Man får helt enkelt möjlighet att ha roligare på jobbet med arbetsuppgifter man trivs bättre med, sa Fredrik Söderqvist.

– Vi måste också fråga oss vad robotarna behöver. Om robotarna behöver tränare har vi ju ett nytt yrke, nämligen robottränare, fyllde Fredrik Heintz i.

Anders Svensson, vd på ICA Sverige, pekade på att det i det här utvecklingsstadiet behöver läggas mer tid på att utbilda och förbereda människor på alla förändringar AI kommer att innebära. Där har vi fortfarande en bra bit att gå:

– Flertalet av de företag som inte är digitala infödingar har inte heller lyckats skapa organisationer som kan möta automatiseringen. Det är viktigt att fundera på hur vi kan hjälpa människor att hantera ständiga förändringar, nu när utvecklingen går så oerhört fort.

Men för att möta förändringen behövs starkare samarbeten och mer samordning.

– Vi måste gå från att vara reaktiva till att bli proaktiva. Det kräver fler samarbeten så att vi vet hur vi ska hantera de här frågorna. Det tar tid att bygga upp kompetens som kan hantera förändringen, avslutar Fredrik Heintz på SAIS.