Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Vad händer med arbetsrätten när arbetsgivaren är en algoritm?

Digitala plattformar med teknisk matchning av utbud och efterfrågan håller på att förändra arbetsmarknaden. Nya former av arbetstillfällen gör att gränsdragningen mellan marknadsplats och arbetsgivare inte längre är uppenbar. Hur påverkar det arbetsrätten och tillgången till samhällets trygghetssystem? Behöver vi förändra regelverken, eller behöver vi främst tillämpa befintliga regelverk i högre grad?

Under Vinges seminarium ”Hur överlever välfärden den fjärde industriella revolutionen?” nickade panelens samtliga deltagare instämmande när riksdagsledamoten Jessika Roswall (M) säger att digitaliseringsfrågan inte är ny. Ändå halkar svenska arbetsrättsliga lagar och regelverk efter i utvecklingen. Enligt Fredrik Dahl, advokat inom arbetsrätt på Vinge, finns idag sju olika arbetsrättsliga kriterier som utgör en alldeles för mångfacetterad bedömningsgrund i frågan. Han menar att juridiken känns komplicerad och omodern. Hur kan plattformsekonomin frodas i en så föråldrad omvärld?

Den enkla förklaringen är politiken. Vi har helt enkelt tänkt för lite på digitaliseringsfrågan inom arbetsmarknadspolitiken, förklarar Jessika Roswall. Det är dock arbetsmarknadens samtliga parter som tillsammans reglerar en stor del av utvecklingen, fortsätter Unionens digitaliseringsexpert, Fredrik Söderqvist. Han har en positiv syn på plattformsekonomins framtid, och menar att den kommer vare sig vi vill det eller inte. Man måste bilda en gemensam helhetssyn på möjligheterna som utvecklingen medför.

För att lyckas med arbetsrättens anpassning till det nya digitala samhället så håller alla i panelen med om att regelverken måste digitaliseras och göras mer tillgängliga. När är man anställd och när är man frilansande entreprenör? Taxitjänsten Uber är ett typiskt exempel på bolag vars matchningsplattform väcker många arbetsrättsliga frågor. Var går gränsen mellan arbetsplats och marknadsplats när arbetsgivaren är en algoritm? Vi måste förändra vår mentala inställning, säger Fredrik Dahl. Vi klarade den omfattande förändringen när bemanningsföretagen blommade och vi har alla förutsättningar för att lyckas även denna gång, konkluderar panelen enhälligt. Men det gäller att sätta igång arbetet omgående.

 

Seminariet arrangerades av advokatfirman Vinge under Politikerveckan i Almedalen med titeln ”Hur överlever välfärden den fjärde industriella revolutionen?”

Panel: 
Fredrik Dahl, Advokat inom arbetsrätt, Vinge
Fredrik Söderqvist, Digitaliseringsexpert, Unionen
Jessika Roswall (M), Ledamot Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Nima Sanandaji, VD EUCPR

Moderator: Katrine Marçal