Hallvarsson & Halvarsson logotyp Nyheter

Hallvarsson & Halvarsson @ Gather

Gather Festival är en samlingsplats för näringslivet, politiker, studenter och kreativa människor med workshops, föreläsningar, labs och utställningar vid Nobelhuset i Nacka. Till skillnad från de flesta konferenser och mässor fokuserar Gather Festival i större utsträckning på möten, samtal och kreativa samarbeten. 

Hallvarsson & Halvarsson besöker Gather Festival den 13 till 15 september för att sammanfatta festivalens nyheter, insikter, och möjligheter.

Festivalen kommer bland annat diskutera framtidens demokrati, den finansiella revolutionen, stadsplanering, landsbygdsutveckling och digitaliseringen. Under dagar kommer talare som Sheela Birnstiel, Jan Eliasson och Christopher Wylie djupdyka i ämnen som urban utveckling, världsbilden och medias påverkan på samhällets utveckling.

Utvalda programpunkter från Gather Festival: 

•  Vad kommer efter pengar och hur kommer det att påverka den finansiella sektorn? 
•  Hur kan nya plattformar och tech användas för konstruktiva och etiska syften? När blir opinionsbildning en oetisk folkrörelse? Kan demokratin hålla takten med resten av världsutvecklingen? 
•  Vad är en smart stad på riktigt? Och hur kommer landsbygden att se ut när jordbruket digitaliseras och urbaniseras? 
•  Vem är i kontroll egentligen? Tech, politiker, algoritmer eller medborgarna? Vem ska man lita på, och vems förtroende är man ute efter? 

Följ @hallvarsson på Instagram för löpande uppdateringar under hela konferensen. 

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Intellecta, Hilanders, Involve, Jung Relations, Springtime, Tomorrow och Identx bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group