Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Hållbar finansmarknad 
_
vad innebär det för ditt företag?

Att agera och investera klimatsmart är mer angeläget än någonsin, och utvecklingen går fort framåt. EU driver på bland annat med ny lagstiftning om klimatupplysningar, baserat på rekommendationer från HLEG (EU:s High-Level Expert Group on Sustainable Finance) och med TEG (EU:s Technical Expert Group on Sustainable Finance) som utvecklar definitioner och konkretiserar arbetet. Det internationella initiativet för strategisk klimatredovisning TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) har på kort tid fått stort genomslag och finansmarknaden använder redan TCFD:s rekommendationer för sin rapportering. 

Hur resonerar finanssektorn om klimat? Hur ska klimat redovisas? Och vad betyder utvecklingen för näringslivet som helhet? Hur säkrar vanliga företag att klimatupplysningarna är korrekta, kompletta och användbara? Hur snabbt kommer det att gå – när blir det lagkrav? 

Välkommen att lyssna och diskutera med oss! På plats finns personer med insyn i HLEG och de diskussioner som nu förs inom EU samt den ende svenske representanten i TEG.

  
Talare:

 • Carina Silberg, hållbarhetsansvarig Alecta med insyn i HLEG
 • Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB och medlem i TEG
 • Magnus Emfel, Senior Advisor Finance WWF med insyn i HLEG och TEG
 • Åsa Sterte, hållbarhetssamordnare för finansmarknadsfrågor på Regeringskansliet, leder den svenska delegationen i rådsförhandlingarna av kommissionens tre lagförslag för hållbar finansmarknad
 • Carl Cederschiöld, vd Handelsbanken Fonder

Moderatorer:

 • Åse Bäckström, Executive Director Sustainability Affairs, Hallvarsson & Halvarsson
 • Håkan Jonsson, Senior Director Public Affairs, Hallvarsson & Halvarsson
 • Tid: 21 november 2018, kl. 12.00 – 13.30, enklare lunch serveras från kl. 11.30

  Var: Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20 våning 9 

  Anmälan: Senast 16 november via denna länk.

  Välkommen!

Hallvarsson & Halvarsson logotyp

info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.