Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Del 1 av H&H:s årsredovisningsseminarium

För 16:e året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson in till årsredovisningsseminarium. Årets tema var ”Kommunicera i djungeln av regelverk” där moderator Jonas Bengtsson lotsade publiken igenom en förmiddag med trendspaning, hur företag svarar upp mot nya regelverk och krav, samt hur årsredovisningen kan se ut digitalt. Bakom seminariet står H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags årsredovisningar.

Seminariet bestod av fem programpunkter. Under kommande veckor kommer vi publicera korta sammandrag av dessa föredrag. Först ut är del 1 ”Trender, nyheter och regelverk” av Maria Hanell, Chef för Finansiell rapportering.

Trender, nyheter och regelverk

Maria Hanell inledde årets trendspaning med att konstatera att namnet på dagens seminarium kanske borde ändras i och med att hållbarhet tagit allt större plats i redovisningarna de senaste åren. För megatrenden 2018 var just hållbarhet. Integreringen av hållbarhet i årsredovisningarna blir alltmer genomarbetad och allt fler bolag byter namn från Årsredovisning till Års- och hållbarhetsredovisning. Två fenomen som slagit igenom stort i 2018 års redovisningar är dels FN:s Globala mål för hållbar utveckling, dels hållbarhetsnoter, det vill säga att samla detaljerad hållbarhetsinformation i bakvagnen, efter de finansiella noterna.

Innehållsförteckningens betydelse växer då den utgör en viktig läsanvisning. Där anges ofta vilka sidor som ingår i den formella årsredovisningen respektive hållbarhetsrapporten samt på vilken nivå de olika delarna är granskade, vilken nivå av GRI som tillämpats samt om rapporten utgör bolagets Communication on Progress.

Strategi och värdeskapandeavsnitten utgör i många fall navigeringen i framvagnen och stommen i berättelsen medan affärsområdespresentationerna är mer av rapporterande karaktär och placeras senare i redovisningen.

Hur står det då till med digitaliseringen? Har den tryckta ÅR ersatts av en digital årsredovisning än? Nja, majoriteten av de 100 största börsbolagen trycker fortfarande sin ÅR, om än i sjunkande upplagor. Maria konstaterade dock att intresset för digitala redovisningar ökar och att kortversionen på webben (kallad ”OnePage”) dominerar. Det återstår dock att se om digitaliseringen av bolagens affär samt nya EU-krav på en enhetlig elektronisk standard kommer att innebära en snabbare utveckling framöver.

Slutligen gjorde Maria en sammanfattning kring nya regelverk som påverkar årsredovisningen och hur man kan hantera dem för att underlätta för läsaren. Sådana regelverk är nya redovisningsstandarder, EU:s direktiv om aktieägares rättigheter och EU:s öppenhetsdirektiv.

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group