Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Del 2 av H&H:s årsredovisningsseminarium

För 16:e året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson in till årsredovisningsseminarium. Årets tema var ”Kommunicera i djungeln av regelverk” där moderator Jonas Bengtsson lotsade publiken igenom en förmiddag med trendspaning, hur företag svarar upp mot nya regelverk och krav, samt hur årsredovisningen kan se ut digitalt. Bakom seminariet står H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags årsredovisningar.

Seminariet bestod av fem programpunkter. Under kommande veckor kommer vi publicera korta sammandrag av dessa föredrag. Nu presenterar vi del 2 - ”Digital redovisning med kapitalmarknaden i fokus” av Sophie Arnius, Head of Investor Relations på Electrolux.

Electrolux - digital redovisning med kapitalmarknaden i fokus 

En av seminariets externa gäster var Sophie ArniusHead of Investor Relations på Electrolux. Hon intervjuades på scen av H&H:s Sarah Östberg och berättade om den spännande resa Electrolux gjort när de gått från traditionell trycksak till en så kallad ”Digital First”-version. 

Från och med årsredovisningen för 2018 har Electrolux valt att göra sin framvagn med webben som prioriterad kanal. Det var ett naturligt steg för ett innovationsdrivet och hållbarhetsmedvetet företag som Electrolux eftersom de i övrigt främst kommunicerar via digitala kanaler. Som komplement togs en legal årsredovisning fram i tryckt format som kunde skickas till de aktieägare som bett om en trycksak. Denna innehöll utöver bakvagnen även ett förlängt och kommunikativt designat vd-ord.

Sophie belyste Electrolux beslut att rikta sin redovisning till en smalare målgrupp – nämligen de professionella investerarna, som är IR-avdelningens huvudsakliga målgrupp. Valet att ha webben som förstahandskanal gjorde också att bolaget jobbade med att korta texter och utnyttja video i högre grad.  

Den digitala årsredovisningen har möjliggjort för Electrolux att använda den mer aktivt i möten med investerare.  

Sophie berättade även att de kunnat återanvända material i större utsträckning och därmed fått mer nytta av allt arbete som lagts ned under projektets gång. Genom delning på intranätet och LinkedIn fick den dessutom bra spridning bland medarbetare. info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group