Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Del 4 av H&H:s årsredovisningsseminarium

För 16:e året i rad bjöd Hallvarsson & Halvarsson in till årsredovisningsseminarium. Årets tema var ”Kommunicera i djungeln av regelverk” där moderator Jonas Bengtsson lotsade publiken igenom en förmiddag med trendspaning, hur företag svarar upp mot nya regelverk och krav, samt hur årsredovisningen kan se ut digitalt. Bakom seminariet står H&H:s årliga kvantitativa och kvalitativa granskning av Sveriges 100 största börsbolags årsredovisningar.

Seminariet bestod av fem programpunkter. Nu presenterar vi del 4 - ”Bortom årsredovisningslagens krav på hållbarhet” av Åse Bäckström, ansvarig för H&H:s Sustainability Affairs-erbjudande på H&H.

Bortom årsredovisningslagens krav på hållbarhet 

Trycket kring att rapportera kring hållbar utveckling ökar, fler och fler bolag har idag utvecklade hållbarhetsredovisningar och de blir mer integrerade i ÅR. Åse Bäckström guidade oss igenom vad som driver bolagen till integration, innovation och transformation. 

Det stora som hänt i år är steget från GRI G4 till GRI Standards. Granskningen visade även att hållarhetsrisker är fortsatt svåra att rapportera kring för bolag och dess placering i årsredovisningen skiljer sig åt. Affärsmodellerna blir bättre och mindre generiska och det framgår i 51 procent av redovisningarna hur hållbarhetsfrågorna påverkar affärsmodellerna. 

En förvånande slutsats från granskningen var dock att färre bolag i årets urval har låtit granska sin hållbarhetsredovisning än tidigare år. Något som Åse råder bolag att fundera över eftersom kvalitetsgranskningen är så pass viktig. Ett annat område som Åse hoppas ska få större fokus i bolags redovisningar framöver är analyser kring hur ett bolags produkter fungerar miljömässigt.  info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group