Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Ett mer självsäkert Kina
och säkerhetifieringen av ekonomin

Sverige är Europas femte största mottagaren av direktinvesteringar från Kina. 2017 ökade investeringarna till 1,2 miljarder USD, vilket motsvarar de senaste tre årens kinesiska investeringar i landet. Det saknas en formell screeningprocess och relevanta regleringar för utländska direktinvesteringar (FDI) i Sverige. Detta har potential att påverka flera branscher och många svenska företag.

Tillsammans med amerikanska ambassaden ordnade Hallvarson & Halvarsson en kunskapslunch på temat där inbjudna gäster från näringslivet, politiken, akademien, tankesmedjor och media kunde lyssna till Matt Ferchen som driver China and the Developing World Program på Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy och har djup kunskap om frågorna.

Ferchen lyfte olika aspekter av det mer självsäkra Kina och agerandet inom bland annat näringsliv, media, mänskliga rättigheter och övervakning, säkerhet, inflytande och den så kallat mjuka makten som syftar till att öka inflytandet. Ekonomin är på väg mot en säkerhetifiering. Handelsrelationer har flera bottnar och geopolitiken är tillbaka. Det finns ett behov av vettiga regleringar och förhandskontroller för utländska direktinvesteringar (FDI). Relationerna med omvärlden är komplext, planering är inte allt och inflytande går inte att köpa. Som andra länder vill Kina vara omtyckta och ha vänner. 

Vill du också bli inbjuden till kunskapsluncher? Skicka ett mail till johanna.arenius@halvarsson.seinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group