Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Grattis Ericsson!

Ericsson vann den 12 juni FAR:s pris för bästa redovisning av hållbarhet under en prisutdelning på IVA. Ericssons utnämning skedde i tuff konkurrens med nästan 100 företag med en granskad hållbarhetsredovisning. Motiveringen var:

Ericsson presenterar i sin årsredovisning en fokuserad och transparent hållbarhetsredovisning baserat på sina mest väsentliga områden. De har ett tydligt värdekedjeperspektiv med både rapportering på utsläpp från hela livscykeln och risker kopplat till mänskliga rättigheter i både leverantörskedjan, internt, samt i kundledet. De visar fram tydliga mål inklusive science based targets för att nå Parisavtalet. Resultat presenteras och analyseras för såväl positivt som negativt utfall och de är öppna med rapporteringar från visselblåsare och leverantörsgranskningar. Styrelsen har ett tydligt ansvar för denna redovisning som främst vänder sig till investerare.

Ericssons första hållbarhetsredovisning med en mer fokuserad ansats genomsyras av den nära kopplingen till affären. Det ansvarsfulla företagandet, basen för all verksamhet, går som en röd tråd genom redovisningen. På detta sätt visas tydligt vilket värde som Ericsson genom sin verksamhet bidrar med till samhället. Möjligheter som finns att bidra till en positiv utveckling lyfts fram, liksom hur företaget arbetar för att minska negativ påverkan, i dag och i framtiden.  

Läs mer om prisutdelningen här:

https://www.far.se/nyheter/2019/juni/ericsson-tar-hem-fars-basta-redovisning-av-hallbarhet/info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group