Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

EU tar sikte på digital suveränitet och grön återstart

Säkerhet består av många delar. Nu vänder EU blicken mot digital suveränitet. Eftersom ämnet är brett och frågan är hyfsat ny i debatten kan det vara värt att hålla koll på detta. Det går att förutsäga att politiska förslag och reformer kommer läggas fram, men ännu är det oklart hur de ser ut och vad politiken egentligen vill.

Tyskland tog över ordförandeskapet i Europeiska rådet den första juli, under parollen Tillsammans för Europas återhämtning. Direkt fokus är hanteringen av pandemin. Andra prioriteringar är ett starkare och mer innovativt EU, ett rättvist EU, ett hållbart EU, ett säkert EU med gemensamma värderingar och ett starkt EU i världen. Här hittar du hela programmet.

Nuförtiden är utrymmet litet för att driva egna frågor genom ordförandeskapet. Särskilt utmanande är det i tider av pandemi och ekonomisk nedgång. Trots det påverkar prioriteringarna den politiska debatten. I programmet handlar första punkten under rubriken Ett starkare och mer innovativt Europa om att öka handlingsfriheten genom att expandera den digital suveräniteten.

Digital suveränitet, eller digital självständighet, är komplext. Än så länge handlar samhällsutmaningarna som policyförslagen är tänkta att adressera mest om vem som får tillgång till data, beskattning av stora, internationella företag, hanteringen av de största aktörerna på marknaden och bristen på europeiska tunga aktörer. AI och kvantteknik pekas särskilt ut som strategiska tekniker. Men även en motståndskraftig infrastruktur i unionen. Tydligt är att cyberattacker ökar under kristider och under pandemin har WHO larmat kring att organisationen rapporterat ett femfaldigat antal cyberattacker (länk). 

Säkerhetspolitiken har ökat i tyngd i och med den allt mer oförutsägbara omvärlden och nu vänds blicken mot den digitala arenan, som är minst lika viktig som den fysiska. För Sverige som ligger långt fram på området IT-mognad och som har en jämförelsevis stor offentlig sektor som för närvarande ligger efter det privata näringslivet i grad av digitalisering är detta särskilt intressant. De närmaste åren sker en snabb digitalisering med mycket stor sannolikhet. Det är viktigt att från politiskt håll, samt för leverantörer till offentlig sektor, se till att denna digitalisering sker på ett säkert sätt. Det är samtidigt lika viktigt att rädslan för cyberattacker inte leder till en försinkad eller utebliven digitalisering med tanke på de mycket stora besparingar och effektiviseringar som står på spel.

Europeisk digital suveränitet kan ses som ett mottryck gentemot stora globala företags inflytande, USA:s exportkontrollregleringar, ryskt gråzonsbeteende och hybridkrigföring samt kinesiskt inflytande via teknik och uppköp. Men för att bli relevant i en global kontext behöver EU samlas kring vad medlemsländerna gemensamt står upp för och vart de är på väg. Det räcker inte med att vara överens om att vara emot utan det behövs en vision för ett EU som både är mer digitalt och digitalt mer suveränt.

Sofia Arkelsten, Director
sofia.arkelsten@halvarsson.se

Danjell Elgebrandt
danjell.elgebrandt@halvarsson.seinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group