Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

 får kommunikations­chefen ledningen att investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll. 

Visa framsteg och dra paralleller till bolagsstyrning 

Konsolidering, skalbarhet och lönsamhet är aspekter som är direkt överförbara från management-lingo till digital kommunikation. Faktum är att de är starka indikatorer på er digitala mognad och inte minst centrala faktorer avgörande för framgång i era digitala aktiviteter. 

  • Konsolidering. Digital närvaro är idag en självklarhet, men många bolag arbetar fortfarande med digitala kanaler som enskilda silos. Först publiceras ett inlägg på Facebook, sedan ett på LinkedIn. Reaktioner trillar in, men sen? En central pusselbit i din digitala strategi för att driva lönsamhet är att använda data från exempelvis din hemsida i din kommunikation på sociala kanaler. Om ditt bolag inte förstår hur olika kanaler samverkar och kan stärka varandra kommer du aldrig att driva lönsamhet och styrelsens investeringsvilja att minskar avsevärt. 
  • Skalbarhet. Skalbara lösningar är alltid överordnat kvantitet, det vill säga mängdkommunikation vars syfte är att kommunicera för sakens skull. Många bolag producerar så kallat ”black void content” som tar lång tid att producera, men som försvinner ut i glömska, neddränkt i sociala flödet. Om du känner igen dig är min gissning att innehållet på era flöden inte engagerar, är inkonsekvent i sitt bildmanér och att ni även saknar en budskapsplattform. Det är viktigt att publicera med viss frekvens, men med konsekvens. Den andra pusselbiten i din digitala strategi är därför att investera i en så kallad skalbank. Skalen är filmer, banners och bilder som snabbt och väldigt enkelt kan fyllas med innehåll vid behov. En banner ska inte ta mer än 5 minuter att sätta ihop. 
  • ROI. Digital kommunikation skiljer sig åt från traditionell annonsering i att dess huvudsyfte är att driva lönsamhet och framförallt att lönsamheten faktiskt går att mäta. Om ni fortfarande ser kommunikation som en kostnad har ni förmodligen inte fått de två första pusselbitarna på plats.  

Ytterligare tips 

  • Satsa på integritet. Hur skickliga ni är på att utnyttja er data är som sagt en avgörandra framgångsfaktor, men säkerställ att ni använder den på rätt sätt i enlighet rådande lagar och förordningar. Har ni till exempel ett dataskyddsombud? IKEA är ett bra och tydligt exempel på hur en cookie-banner ska se ut. 
  • Sätta upp en solid spårning. Om er hemsida saknar en struktur för att samla in data kommer ni aldrig kunna påvisa lönsamhet från digitala aktiviteter. 
  • Skapa en budskapsplattform och gör en rapport. Budskapsplattformen förtydligar vad kommunikations­avdelningen ska berätta och en rapport är ett tillvägagångssätt som ni kan kanalisera era budskap. Rapporten ska kartlägga ett samhälls- och branschaktuellt tema och vara så omfattande att ni kan plocka delar ur den och portionera ut under hela året. 
  • Ha tålamod. Fem likes är inte tillräckligt för att bedöma om ett inlägg är framgångsrikt eller inte. Testa istället två inlägg mot varandra, som roterar, under en längre tid för att se vilken tonalitet eller vilken typ av erbjudande som presterar bäst. En tumregel är att 100 interaktioner är minimum för att kunna göra en bra bedömning. 
  • Långsiktighet. Detta är speciellt relevant inom B2B. Försäljningen tar i regel väldigt lång tid. Därför är det viktigt att göra skillnad mellan mikro- och makrokonverteringar. Mikrokonverteringar är till exempel personer som ringer kundtjänst, medan makrokonvertering är ett signerat kontrakt. Med rätt spårning lär du dig förstå värdet och samspelet mellan de båda.  

Mikael är Consultant inom Corporate Communication har arbetat på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2018. Hör av dig till Mikael om du vill vässa din digitala kommunikation. info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.