Hallvarsson & Halvarsson gör kraftfull förstärkning av erbjudandet inom års- och hållbarhetsredovisningar

16/11/2022
Systerbolaget Springtime-Intellectas specialister och erbjudande inom års- och hållbarhetsredovisningar ansluter till Hallvarsson & Halvarsson. Satsningen innebär att två av marknadens främsta aktörer kraftsamlar och skapar ännu bättre förutsättningar att erbjuda kunderna en unik kombination av djup specialistkompetens, kreativitet och stabila och effektiva processer.
Hallvarsson & Halvarsson gör kraftfull förstärkning av erbjudandet inom  års- och hållbarhetsredovisningar

Samordningsfördelarna är tydliga, dels för att kompetenserna kompletterar varandra väl, dels för att utvecklingen på hållbarhetsområdet kräver ytterligare resurser i form av specialister för att möta de kommande årens ökande regelkrav. Satsningen ska ses som en tydlig ambition att fortsatt driva utvecklingen av framtidens års- och hållbarhetsredovisning genom ledande rådgivningskapacitet inom hållbarhet och finansiell kommunikation.  

– Vi är mycket glada över att Springtime-Intellectas verksamhet inom års- och hållbarhetsredovisningar blir en del av H&H. Tillsammans med de satsningar som gjorts under året inom hållbarhet, public affairs, corporate communications, investor relations och transaktioner samt strategisk varumärkeskompetens stärker vi positionen som Sveriges främsta rådgivare inom strategisk kommunikation, säger Anna Grönlund Krantz, vd för Hallvarsson & Halvarsson.    

– Genom att samordna våra kompetenser lägger vi grunden för ett väldigt starkt och spännande erbjudande till marknaden. Vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med de nya kollegorna på H&H, säger Lotta Lindqvist, ansvarig för Springtime-Intellectas års- och hållbarhetsredovisningserbjudande.

Förändringen kommer att träda i kraft 1 januari 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Grönlund Krantz

Vd för Hallvarsson & Halvarsson

 +46 70 637 33 51

 anna.gronlund.krantz@halvarsson.se

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Corporate Reporting?
Åse
Åse Bäckström
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se
Jonas
Jonas Bengtsson
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 84
jonas.bengtsson@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se