Hallvarsson & Halvarsson stärker hållbarhets- och redovisningserbjudandet

Senaste tiden har Hallvarsson & Halvarsson gjort flera betydande rekryteringar. Under våren anslöt Linn Fahlström och Gunilla Björksiöö för att stärka teamet inom Corporate Reporting och Sustainability Affairs. Till slutet av sommaren rekryterades Jenny Fransson, som blir ansvarig för vårt erbjudande inom Sustainability Affairs.
Hallvarsson & Halvarsson stärker hållbarhets- och redovisningserbjudandet

Hallvarsson & Halvarsson rekryterar för att möta tillväxten inom hållbarhetsrådgivning och års- och hållbarhetsredovisning. Jenny Fransson, senast på Nordea, började den 23 augusti som ansvarig för H&H:s practiceområde Sustainability Affairs. Sedan tidigare i år har Linn Fahlström och Gunilla Björksiöö anslutit till Hallvarsson & Halvarsson, med fokus på att utveckla års- och hållbarhetsredovisningsaffären.

Vi är väldigt glada över att Jenny har börjat hos oss på H&H. Jag är övertygad om att Jennys långa erfarenhet av att arbeta med både strategiska hållbarhetsfrågor och hållbarhetsredovisning kommer vara till stor nytta för många av våra kunder, säger Anna Grönlund Krantz, vd på Hallvarsson & Halvarsson.

Jenny Fransson har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt 20 år. Hon har arbetat som rådgivare och icke-finansiell revisor på både Deloitte och KPMG samt som ansvarig för hållbarhetsredovisningen för KF/Coop. Hon kommer senast från Nordea och även där ansvarade hon för hållbarhetsredovisningen. Utöver att ha arbetat inom detaljhandeln och finansbranschen har hon från sin tid på Deloitte och KPMG erfarenhet från kunder verksamma inom en rad olika branscher och från olika typer av projekt – allt från uppförandekoder och hållbarhetsstrategier till väsentlighetsanalyser, hållbarhets­rapportering och granskning av hållbarhetsredovisningar.

Jag har arbetat med hållbarhet i hela mitt yrkesverksamma liv och varit med på resan från när det primärt handlade om miljö till dagens breda spektrum av hållbarhetsfrågor och dess finansiella påverkan. Jag ser fram emot att utveckla Hallvarsson & Halvarssons hållbarhetserbjudande ytterligare, även som en integrerad del i de redan befintliga tjänsterna såsom årsredovisning, kommunikation, Public Affairs och IR & transaktioner, säger Jenny Fransson.

Tidigare i år anslöt även Linn Fahlström och Gunilla Björksiöö till Hallvarsson & Halvarssons practiceområde Corporate Reporting. Linn kom senast från Swedbank, där hon arbetat med rapportering och utveckling av rapporteringsprocesser, bolagsstyrning, ramverk för riskhantering och internrevision. Dessförinnan arbetade hon på Deloitte med fokus på riskanalyser, internkontroll, bolagsstyrning och hållbarhetsrapportering. Gunilla Björksiöö kom senast från egen verksamhet där hon varit uthyrd till ett flertal olika börsbolag som kommunikations- och IR-konsult. Hon har tidigare jobbat som ekonomijournalist på Affärsvärlden och som kommunikationskonsult på Kreab.

Vi är så glada att Linn och Gunilla anslutit till oss. Med sin erfarenhet och expertis är de fantastiska tillskott till vårt Corporate Reporting-team, säger Anna Grönlund Krantz.
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ?

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se