Har pandemin gjort oss dummare?

Vår vd, Anna Grönlund Krantz, funderar kring konsekvenserna av Coronapandemin.
Har pandemin gjort oss dummare?

Jag har vigt stora delar av mitt yrkesliv åt att försöka få världar att mötas. Ofta har det handlat om företag och politiker som inte förstått varandras drivkrafter. Som inte förrän de mötts och fått möjlighet att diskutera med varandra och vända på perspektiv förstått att de båda vill väl men att de har olika referensramar.

I en allt mer komplex värld där både företagsledningar och den politiska sfären dagligen fattar svåra beslut som ofta bygger på en komplicerad materia är det nödvändigt att få flera olika perspektiv in i beslutsfattandet för att säkerställa att bästa möjliga beslut fattas. Det gäller både när statsbudgeten ska läggas men även när bolag ska fatta långsiktiga investeringsbeslut. Sällan har näringslivet och det omkringliggande samhället varit så tätt sammanfogade som de är nu. Så gott som alla företag har, eller borde ha en tydlig agenda som samhällsaktör.  I vår roll som rådgivare till företagsledningar och styrelser ser vi ofta att företagen går före politiken och puffar policyutvecklingen åt rätt håll. Inte minst är det tydligt på hållbarhetsområdet där politiken inte hinner med i näringslivets tempo. Det är tydligt att i hållbarhetsfrågor är marknaden en starkare påverkare än demokratin. I en förlängning är det kanske så att vi ställer högre krav som konsumenter och investerare än som medborgare?

I det snabba förändringstempo som råder kan man lätt ställa sig frågan hur samhället och näringslivet påverkas av att vi inte har kunnat mötas på mer än ett år. Jag kan sälla mig till skaran av personer som innan pandemin emellanåt kunde känna viss skepsis till olika typer av konferenser och event med olika teman. Jag kan erkänna att jag emellanåt har känt mig skeptisk till det stora evenemang som Almedalsveckan har utvecklats till. Men med detta sagt kan jag med facit i hand säga att pandemin har fått mig att tänka om. Visst har de digitala mötesplatserna utvecklats rejält under pandemin, men att över skärmen få till stånd samtal och diskussioner som gör skillnad är svårt. Mötet mellan människor behövs för att kunna lösa de riktig svåra frågorna.

Ska Sverige kunna fortsätta utvecklas som välfärdsnation, ska vi kunna fortsätta gå i fronten för hållbarhetsarbetet och ska det svenska näringslivet vara konkurrenskraftigt på en global marknad krävs det att referensramar möts och att diskussionerna blir fler. Vi behöver få tillfällen till riktig debatt och till samtal där vi tillsammans mejslar fram de bästa lösningarna för Sverige. Det är dags att återupprätta dialogen och se till att alla röster blir hörda. Ett samhälle där världar inte möts och där diskussionerna inte förs riskerar att göra oss alla lite dummare.

Vill du veta mer om vår roll som rådgivare? Kontakta Anna Grönlund Krantz, CEO.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ?

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se