Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Om oss

Nordens ledande kommunikations­byrå

Hallvarsson & Halvarsson är en ledande rådgivare inom finansiell kommunikation, corporate communications, corporate marketing, sustainability affairs och public affairs. Vi har en bred kundportfölj med såväl små som stora företag och organisationer, och ett gediget team av 70 konsulter med omfattande erfarenhet och kunskap inom ett stort antal affärsområden och industrier.

Hallvarsson & Halvarsson grundades 1995 av Mats Hallvarsson och Anders Halvarsson och ingår i Sveriges största kommunikations­koncern, H&H Group. H&H-koncernen består av sjutton företag inom kommunikations­industrin som tillsammans skapar ett kraftfullt nätverk med stor expertis och branschkunskap, något som i stor utsträckning gynnar våra kunder. Hallvarsson & Halvarsson är även medlem i AMO, det ledande globala nätverket inom strategisk och finansiell kommunikation, och har ett samarbete med Interel Group, rådgivare inom Public Affairs och European Affairs.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig under Tjänster. Du är också välkommen att höra av dig till oss via telefon på 08-407 20 00 eller via mail på fornamn.efternamn@halvarsson.se. Du kan hitta mer information om vårt team under Medarbetare.

Våra värderingar

Hallvarsson & Halvarssons värderingar är själva grunden till vår företagskultur. De fungerar som riktlinjer i såväl vårt dagliga interna arbete, som i vår långsiktiga affärsverksamhet och strategi.

Vårt löfte till varandra, våra kunder och andra intressenter är att leva efter dessa värderingar. De kan sammanfattas i tre fraser: Vi har hjärta! Vi brinner! Vi skapar värde!

Vi har hjärta! Med ”Vi har hjärta!” vill vi framhålla att vi bryr oss om varandra och våra kunder. Vi är öppna och ärliga, respekterar varandra, främjar mångfald och gör rätt för oss. Vi gör affärer med ett starkt etiskt förhållningssätt och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartners.

Vi brinner! Frasen ”Vi brinner!” beskriver att vi har ett äkta engagemang i det vi gör. Därigenom inspirerar vi både kollegor och kunder. Vi har en kreativ och tillåtande miljö som stimulerar till nytänkande och att testa gränser. Vi kommer med oväntade idéer och känner upptäckarglädje.

Vi skapar värde! Ekonomiskt värdeskapande är en förutsättning för vår verksamhet. Genom att vi skapar värde för våra kunder skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten och ett gott rykte på marknaden.

Som kommunikations­konsulter skapar vi värde genom att dela med oss av vår expertis och ge de råd som i varje läge är bäst för kunden. Vi har stor integritet, så för oss innebär kundservice inte nödvändigtvis att vi alltid håller med kunden, utan istället att vi använder vår erfarenhet och kompetens för att förespråka den lösning som vi bedömer är absolut bäst för kunden. Därefter kan vi genomföra den i nära samarbete med kunden. Vår erfarenhet är att denna metod skapar största möjliga värde.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group