En solid investment story är en bra investering

Företagande handlar om värdeskapande. Inte bara gentemot kunder. Utan också visavi investerare. Kapitalmarknadens aktörer måste hela tiden ha en tydlig bild av ditt företags strategier, vägval och förväntade utveckling. Detta kan bara baseras på en tät och kontinuerlig finansiell kommunikation.

Grunden för ett sådant arbete är en väl genomarbetad investment story. Den utgår naturligtvis från de standardiserade kraven på redovisning och rapportering. Men framför allt ska den bidra till att skapa en levande bild av ert företag. Visa hur ni möter utmaningar och förvandlar dem till möjligheter. Och på så sätt bygga en rättvisande, tydlig och attraktiv profil på kapitalmarknaden.

Vill du veta mer?

Vi kan erbjuda gedigen och erfaren kompetens inom Investor Relations,  finansiell rapportering och transaktioner. Kontakta oss gärna mer information om respektive erbjudande.

För mer information om Investor Relations, kontakta  Katja Margell.
För mer information om finansiell rapportering, kontakta Maria Hanell Mårtensson.
För mer information om transaktioner, kontakta Helena Stångberg