Transaktioner

Vid såväl noteringar som förvärv ställs stora krav på att kommunikationen till alla målgrupper fungerar väloljat. H&H har erfarenhet från ett stort antal transaktioner och kan erbjuda den vägledning som krävs. Såväl på bredden som på djupet. Vare sig det handlar om den svenska eller internationella marknaden.

Ett företag som står inför en notering konfronteras med många genomgripande förändringar. Medias bevakning eskalerar. Kraven på information och finansiell rapportering ökar. Företagsledningen måste avsätta extra tid för kontakter med kapitalmarknaden. H&H hjälper till att mejsla fram budskap, en tydlig positionering samt lägger grunden för en långsiktig kommunikationsmodell. Kortsiktigt handlar det om att bidra till en framgångsrik notering. Långsiktigt att anpassa företaget för ”livet på börsen”.

Vid publika bud (take-overs eller M&A-affärer) har båda parter mycket att vinna på att deras budskap till aktieägarna presenteras på ett korrekt sätt. Men spelplanen är ofta komplex. Antalet fientliga bud ökar. Nya ägarkategorier, t.ex. ”opportunity funds” och hedgefonder, gör processerna komplexa. Tidsaspekten är mestadels kritisk. Styrelsernas agerande ofta avgörande. Och mediernas skriverier spelar en viktig roll. H&H har kvalificerade team som med kort varsel kan stötta företaget i den situation som uppstår. Oavsett vilken sida man står på.

Helena Stångberg Carlsson

Helena Stångberg Carlsson

Se hela min profil