Tjänster

Alla företag och organisationer ställs någon gång inför affärsutmaningar som kräver tydlig kommunikation. Som er strategiska och kreativa kommunikationspartner ser vi till att både hitta lösningen och hjälpa er med utförandet.

Corporate Reporting

Med 25 års erfarenhet av finansiell rapportering hjälper vi ert företag att bygga upp och säkra intressenters förtroende. Detta gör vi med vår gedigna kunskap om de formella kraven i kombination med vår erfarenhet av att lyfta fram budskap och bygga investment story i rapporteringen.

Störst erfarenhet i branschen

Vår kompetens inom finansiell rapportering omfattar årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och delårsrapporter i både tryckt och digitalt format. Vi hjälper till med allt från analys, rådgivning, idé och koncept till manus, projektledning, layout och teknisk produktion. H&H har en lång meritlista där vi tillsammans med våra kunder nått topplaceringar i svenska såväl som internationella tävlingar och rankingar med våra finansiella rapporter.

Vår expertis
Årsstämmor
Webbdesign
Varumärke och identitet
Transaktioner
Strategisk hållbarhetskommunikation
Strategisk finansiell kommunikation
Strategi & värdeskapande
Social hållbarhet
Samhälle & omvärld
Rådgivning inom finansiell rapportering
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder
Redovisning & rapportering
Påverkans- och opinionsuppdrag
Public relations
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Projektledning av finansiella rapporter
Print design
Positionering och tankeledarskap
Politiska analyser
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Kommunikation & positionering
Kapitalmarknadsdagar
Investor relations
Intressent- och arenaanalyser
Internkommunikation
Insikt & coachning
Hållbarhetsrådgivning
Hållbarhetsprofilering
Grafisk design
Film och motion design
European Affairs
Equity stories
Employer branding
Digital kommunikation
Digital finansiell rapportering
Design av finansiella rapporter
Content – strategi och produktion
Börsnoteringsprocesser
Budskap och budskapsträning
Vill du veta mer?
Åse
Åse Bäckström
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se
Jonas
Jonas Bengtsson
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 84
jonas.bengtsson@halvarsson.se

Public Affairs

Våra konsulter har en stor samlad erfarenhet från politiken. Vi vet att strategisk kommunikation till beslutsfattare med rätt budskap, ton och timing kräver förståelse för olika drivkrafter och komplexa processer. Vi hittar de politiska knäckfrågorna och hjälper er med erfarenhet, engagemang och kunskap att navigera i det politiska landskapet för att kunna påverka.

Trygga, strategiska och kunniga

Våra uppdrag skiftar, men gemensamt för alla är att de i första hand tar hänsyn till affären och förutsättningarna för våra kunder. Men trots att affärsförutsättningar snabbt kan förändras genom politiska beslut, går det mesta som sker att förutse och möta. Genom långsiktigt och förebyggande arbete bygger vi ansvarstagande samhällsaktörer. Aktörer som agerar och kommunicerar strategiskt och konstruktivt, deltar i det offentliga samtalet och har kraft att förändra.

Vår expertis
Insikt & coachning
Redovisning & rapportering
Kommunikation & positionering
Strategi & värdeskapande
Samhälle & omvärld
Internkommunikation
Employer branding
Film och motion design
Webbdesign
Design av finansiella rapporter
Print design
Grafisk design
Varumärke och identitet
Digital finansiell rapportering
Regelverk och rapporteringsstandarder
Strategisk finansiell kommunikation
Projektledning av finansiella rapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Hållbarhetsprofilering
Risk- och väsentlighetsanalys
Social hållbarhet
Strategisk hållbarhetskommunikation
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrådgivning
European Affairs
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Budskap och budskapsträning
Påverkans- och opinionsuppdrag
Politiska analyser
Digital kommunikation
Medierelationer och presshantering
Content – strategi och produktion
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Public relations
Equity stories
Årsstämmor
Kapitalmarknadsdagar
Transaktioner
Börsnoteringsprocesser
Investor relations
Vill du veta mer?
Johanna
Johanna Elgenius
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 73 367 66 51
johanna.elgenius@halvarsson.se
Sofia
Sofia Arkelsten
Senior Director, Practice Lead Public Affairs
+46 70 358 44 43
sofia.arkelsten@halvarsson.se

Corporate Communications

Vi är experter inom företagskommunikation, med stor erfarenhet av uppdrag där genomtänkt och effektiv kommunikation bidrar till att stärka affären. Vi hjälper er att höja företagets anseende, stärka varumärket och nå ut till era målgrupper.

En strategisk och kreativ kommunikationspartner

Vi tar oss an en stor bredd av uppdrag – från kommunikationsstrategier och rådgivning på styrelse- och ledningsnivå till internkommunikation och PR-kampanjer. Behöver ni positionera ert varumärke? Genomgår företaget en stor förändring? Eller behöver ni hjälp att försvara varumärket i samband med en kris? Hör av er till oss så hjälper vi er att nå fram på rätt sätt.

Vår expertis
Årsstämmor
Webbdesign
Varumärke och identitet
Transaktioner
Strategisk hållbarhetskommunikation
Strategisk finansiell kommunikation
Strategi & värdeskapande
Social hållbarhet
Samhälle & omvärld
Rådgivning inom finansiell rapportering
Risk- och väsentlighetsanalys
Regelverk och rapporteringsstandarder
Redovisning & rapportering
Påverkans- och opinionsuppdrag
Public relations
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Projektledning av finansiella rapporter
Print design
Positionering och tankeledarskap
Politiska analyser
Medierelationer och presshantering
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Kommunikation & positionering
Kapitalmarknadsdagar
Investor relations
Intressent- och arenaanalyser
Internkommunikation
Insikt & coachning
Hållbarhetsrådgivning
Hållbarhetsprofilering
Grafisk design
Film och motion design
European Affairs
Equity stories
Employer branding
Digital kommunikation
Digital finansiell rapportering
Design av finansiella rapporter
Content – strategi och produktion
Börsnoteringsprocesser
Budskap och budskapsträning
Vill du veta mer?
Daniel
Daniel Frykholm
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 70 206 77 86
daniel.frykholm@halvarsson.se
Anna
Anna Rasin
Senior Director, Practice Lead Corporate Communications
+46 76 109 05 83
anna.rasin@halvarsson.se

Branding & Design

Vi har ett heltäckande erbjudande inom branding och design – allt från insikter och strategi till hela designkoncept. Vi brinner för visuell kommunikation som redskap för att lösa problem, stärka ert varumärke och er affär, väcka intresse samt skapa engagemang. Vi skapar visuell kommunikation för alla branscher, format och kanaler.

Visuell kommunikation som löser utmaningar

Vi arbetar med en stor bredd av uppdrag – från visuell identitet, koncept, kampanjer, till fullskaliga produktioner så som finansiell rapportering, motion design, web och presentationer med mera. Behöver ni ta er visuella kommunikation till nästa nivå?

Har ni utmaningar med att skapa kraftfull och tydlig kommunikation? Eller behöver ni en partner för att lösa era kommunikativa utmaningar? Hör gärna av er så hjälper vi er att stärka er kommunikation och ert varumärke.

Vår expertis
Insikt & coachning
Redovisning & rapportering
Kommunikation & positionering
Strategi & värdeskapande
Samhälle & omvärld
Internkommunikation
Employer branding
Film och motion design
Webbdesign
Design av finansiella rapporter
Print design
Grafisk design
Varumärke och identitet
Digital finansiell rapportering
Regelverk och rapporteringsstandarder
Strategisk finansiell kommunikation
Projektledning av finansiella rapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Hållbarhetsprofilering
Risk- och väsentlighetsanalys
Social hållbarhet
Strategisk hållbarhetskommunikation
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrådgivning
European Affairs
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Budskap och budskapsträning
Påverkans- och opinionsuppdrag
Politiska analyser
Digital kommunikation
Medierelationer och presshantering
Content – strategi och produktion
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Public relations
Equity stories
Årsstämmor
Kapitalmarknadsdagar
Transaktioner
Börsnoteringsprocesser
Investor relations
Vill du veta mer?
Anna
Anna Norén
Project Manager, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 849 56 62
anna.noren@halvarsson.se

IR & Transaktioner

Vi har lång erfarenhet av kommunikation riktad till investerare, analytiker och andra aktörer på finansmarknaden. Vi hjälper bolag att tydliggöra sin potential och sitt unika erbjudande för investerare, stöttar vid börsnoteringar och vässar argumenten vid viktiga transaktioner.

Ledande kommunikationsrådgivare för kapitalmarknaden

Som en av Sveriges största byråer inom investor relations, börsnoteringar och transaktioner har vi kunskap, erfarenhet och resurser för att hantera stora och komplexa kommunikativa uppdrag. Vi hjälper våra kunder att utarbeta långsiktiga IR-strategier med tydliga budskap och punktinsatser som gör skillnad. Samtidigt är vi branschens ledande kommunikationsrådgivare vid börsintroduktioner och vet vad som krävs för en lyckad notering. Vid större transaktioner och M&A:s bistår vi med kommunikationsstrategier och argument som bygger förståelse hos motparter och stärker bolagets position.

Vår expertis
Insikt & coachning
Redovisning & rapportering
Kommunikation & positionering
Strategi & värdeskapande
Samhälle & omvärld
Internkommunikation
Employer branding
Film och motion design
Webbdesign
Design av finansiella rapporter
Print design
Grafisk design
Varumärke och identitet
Digital finansiell rapportering
Regelverk och rapporteringsstandarder
Strategisk finansiell kommunikation
Projektledning av finansiella rapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Hållbarhetsprofilering
Risk- och väsentlighetsanalys
Social hållbarhet
Strategisk hållbarhetskommunikation
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrådgivning
European Affairs
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Budskap och budskapsträning
Påverkans- och opinionsuppdrag
Politiska analyser
Digital kommunikation
Medierelationer och presshantering
Content – strategi och produktion
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Public relations
Equity stories
Årsstämmor
Kapitalmarknadsdagar
Transaktioner
Börsnoteringsprocesser
Investor relations
Vill du veta mer?
Rodney
Rodney Alfvén
Senior Director, Practice Lead IR & Transactions, Partner
+46 72 235 05 15
rodney.alfven@halvarsson.se

Sustainability Affairs

Vi har bred kompetens inom hållbarhetsrelaterade frågor och utmaningar. I en svårnavigerad terräng hjälper vi er att fokusera på de satsningar och samarbeten som är de strategiskt rätta. De som gör störst skillnad för både samhället och affären.

En kommunikationspartner som gör skillnad

Är ert företag i behov av strategisk hållbarhetsrådgivning eller vill ni upprätta en hållbarhetsredovisning? Behöver ni hjälp med att identifiera företagets väsentliga hållbarhetsfrågor, möjligheter och risker? Vi har erfarenhet och kompetens från hållbarhetsområdets alla olika hörn och hjälper gärna ert företag att bli en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vår expertis
Insikt & coachning
Redovisning & rapportering
Kommunikation & positionering
Strategi & värdeskapande
Samhälle & omvärld
Internkommunikation
Employer branding
Film och motion design
Webbdesign
Design av finansiella rapporter
Print design
Grafisk design
Varumärke och identitet
Digital finansiell rapportering
Regelverk och rapporteringsstandarder
Strategisk finansiell kommunikation
Projektledning av finansiella rapporter
Rådgivning inom finansiell rapportering
Hållbarhetsprofilering
Risk- och väsentlighetsanalys
Social hållbarhet
Strategisk hållbarhetskommunikation
Projektledning av hållbarhetsrapporter
Hållbarhetsrådgivning
European Affairs
Positionering och tankeledarskap
Intressent- och arenaanalyser
Budskap och budskapsträning
Påverkans- och opinionsuppdrag
Politiska analyser
Digital kommunikation
Medierelationer och presshantering
Content – strategi och produktion
Kriskommunikation
Kommunikationsstrategier
Public relations
Equity stories
Årsstämmor
Kapitalmarknadsdagar
Transaktioner
Börsnoteringsprocesser
Investor relations
Vill du veta mer?
Jenny
Jenny Fransson
Senior Director, Practice Lead Sustainabiliity Affairs
+46 72 143 36 19
jenny.fransson@halvarsson.se
Åse
Åse Bäckström
Senior Director, Practice Lead Corporate Reporting
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se

Att lyckas med sin hållbarhetskommunikation

För att möta dagens höga krav på ett hållbart samhälle gör bolag i så gott som varje bransch det de kan för att förmedla hur hållbara de är. Hållbara investeringar, gröna fastigheter, etiskt mode, klimatsmart mat – listan kan göras lång.

Alla vill klistra ordet ”hållbar” på både erbjudande och verksamhet, men vad ska man tänka på för att lyckas med sin kommunikation?

Sustainability 360

Kontakta

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Investera i digital kommunikation

Är du kommunikations­direktör? Kämpar du för att få ledningen att förstå behovet av digital kommunikation? Om svaret är ja är du långt ifrån ensam. Förmodligen beror det på olika saker, men vi har ett par kommunikativa tips som underlättar för dig att få medhåll.

Finansiell rapportering

Under denna intensiva säsong med rapporter pågår samtidigt coronakrisen och många bolag tvingas göra stora omställningar. Trots krisen måste den finansiella kommunikationen fortgå och i perioder av osäkerhet blir kommunikation ännu viktigare.

Heading

Finansiell rapportering
Rådgivning
Projektledning
Produktion
Manus

Heading

Finansiell rapportering
Rådgivning
Projektledning
Produktion
Manus