Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Års- och hållbarhetsredovisningar  

Hallvarsson & Halvarsson har arbetat med finansiell rapportering sedan starten 1995. Det omfattar årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och delårsrapporter i både tryckt och digitalt format. Vi hjälper till med allt – från analys, rådgivning, idé och koncept till manus, projektledning, layout och teknisk produktion.

Förutom krav på lagstadgad hållbarhetsrapport i årsredovisningen ökar kraven på hållbarhetsrelaterad information från investerare och andra intressenter. Hållbarhet har gått från att vara något företag kunnat välja att kommunicera kring till att nu förväntas vara integrerat i företags strategier och kommunikation.

Oavsett om företagen väljer att upprätta en separat hållbarhetsredovisning eller som en del av årsredovisningen – eller siktar på integrerad rapportering – kan vi erbjuda stöd och rådgivning under hela processen. Vi hjälper till med konceptutveckling och struktur för hållbarhetsredovisningen, inventering och beskrivning av ansvars- och hållbarhetsarbete, GAP-analys och hjälp att rapportera enligt kraven i årsredovisningslagen, de ledande globala riktlinjerna GRI och ramverket för integrerad rapportering <IR>.

Fler företag väljer att ha digitala kortversioner av sin årsredovisning på hemsidan. Dessa ger en snabb och attraktiv introduktion till årsredovisningen och företaget samt möjlighet till fördjupning. De fungerar inte sällan som marknadsföringsverktyg för årsredovisningen eftersom de är lätta att dela via sociala medier. H&H tar fram såväl digitala kortversioner som fullständiga digitala årsredovisningar.

För mer information kontakta Åse Bäckström, Head of Sustainability Affairsinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group