Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

Communication Management

H&H:s Communication Management-rådgivare är strategiska partner inom företagskommunikation. Kommunikations­chefer och andra ledande befattningshavare kontaktar oss för löpande stöd eller i samband med större kommunikations­projekt, viktiga förändringar, tillfälliga behov av kompetensförstärkning eller vid resursbrist. 

Vi drivs av övertygelsen att relevant, konsekvent och särskiljande kommunikation skapar förtroende och bidrar till att företag når sina affärsmål. Vårt stöd är ofta långsiktigt – vi finns med från formulering av strategi och vision via det praktiska genomförandet till utvärdering och uppföljning.  

Att hantera komplexa kommunikativa uppdrag, koordinera många intressen och driva projekt framåt tillhör våra spetskompetenser.  

Med mångårig erfarenhet från ett stort antal branscher sätter vi oss snabbt in i utmaningar och möjligheter. Vi formulerar och implementerar kommunikations­strategier, initierar och genomför aktiviteter i kommunikations­planer, utvecklar kommunikations­kanaler och driver projekt i mål.  

Några av våra mest efterfrågade tjänster är:

  • Framtagande av kommunikations­plattform med strategi, policy, budskap och aktivitetsplan (rådgivning, projektledning, formulering, konceptualisering, implementering)
  • Idégenerering för att nå kommunikations­mål
  • Löpande rådgivning, stöd och koordinering vid genomförande av aktiviteter i kommunikations­planer
  • Senior projektledning av bland annat kommunikations­projekt, trycksaksproduktioner, kapitalmarknads­dagar och andra projekt med många olika kompetenser inblandande
  • Internkommunikation – från strategi till genomförande (så som förändringskommunikation, kartläggning och analys, kontinuerligt dagligt stöd eller långsiktig planering och strukturering av internkommunikationen)info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group