Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Tjänster

European Affairs

Många svenska kommunikations­byråer talar om EU, men i vårt team på Hallvarsson & Halvarsson har vi personer med egen erfarenhet av att både arbeta, bedriva lobbyingarbete och hålla högnivåseminarier i Europas huvudstad Bryssel. Vår erfarenhet är inifrån Europaparlamentet, Ministerrådet och Europeiska kommissionen, och både från att ha varit tjänsteman inne i institutionerna och att ha varit lobbyist gentemot dem. Vi behärskar den politiska scenen, think-tank-scenen och viktigast av allt, vi förmår koppla samman ett smart och effektivt agerande gentemot Bryssel med det ni behöver göra gentemot övriga delar av beslutsmaskineriet. En framgångsrik påverkansagenda måste innehålla alla komponenter, med rätt timing för de olika delarna.
För mer information kontakta Mårten Wennberg, Head of Public-Affairs eller 
Hallvarsson & Halvarssons EU-expert Håkan Jonsson.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 59 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group